Nejbližší představení

5. 12.PO – 19:00
Hrají: Bohu­mil Kle­pl / Mojmír Maděrič, Kryš­tof Hádek / Vác­lav Jílek, Filip Bla­žek / Roman Štabrňák, Michal Sla­ný
6. 12.ÚT – 19:00
Hrají: Petr Nárož­ný, Jar­mi­la Švehlová, Jana Malá, Jan Šťast­ný, Simo­na Postlerová, Mal­ví­na Pachlová, Mar­tin Sochor
7. 12.ST – 19:00
Hrají: Bohu­mil Klepl
8. 12.ČT – 19:00
Hrají: Jan Cina
9. 12.PÁ – 19:00
Hrají: Eliš­ka Balzerová
10. 12.SO – 10:00
Hrají: Vero­ni­ka Slámová, Miroslav Sýko­ra

Co je u nás nového

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ 6. 12. ZMĚNA TITULU

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Posled­ní ze žha­vých milen­ců 6. 12. 2022 v 19:00 nebu­de z pro­voz­ních důvo­dů ode­hrá­no. Náhradní…

PŘEDPRODEJ NA ÚNOR

KDO SESTŘELIL ANDĚLA 11. 11. ZMĚNA TITULU

PŘEDPRODEJ NA LEDEN

ROUEN 44 — DERNIÉRA

KOMÁŘI 14. 10. ZRUŠENI

Váže­ní divá­ci, omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce, ale před­sta­ve­ní Komá­ři dne 14. 10. 2022 bude z provozně…

Výstavy

Kalen­dář Pro­mě­ny 2023