Nejbližší představení

24. 8.ST – 20:00
Hrají: Simo­na Stašová
1. 9.ČT – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Vla­di­mír Polívka, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jaro­mír Barin Tichý, David Rot­ter, Milo­slav Maršálek
2. 9.PÁ – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá
5. 9.PO – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da, Iva­na Hlouž­ko­vá / Eva Salzmannová
6. 9.ÚT – 19:00
Hrají: Filip Bla­žek, Roman Šta­br­ňák, Kryš­tof Hádek / Michal Sla­ný, Jana Stry­ko­vá / Jit­ka Schne­i­de­ro­vá, Mari­ka Šoposká / Moni­ka Zoub­ko­vá, Bar­bo­ra Svo­bo­do­vá / Klá­ra Šalomounová

Co je u nás nového

PŘEDPRODEJ NA ŘÍJEN

Milé divač­ky, milí divá­ci, dnes od 10:00 spouš­tí­me před­pro­dej vstu­pe­nek na říj­no­vá před­sta­ve­ní a protože…

OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ 10. 8. ZRUŠENO

DROBEČKY Z PERNÍKU 27. 7. ZRUŠENY

SHIRLEY VALENTINE 25. 7. ZRUŠENA

SHIRLEY VALENTINE 24. 7. PŘELOŽENA NA 14. 8. 2022

PROSLOV 13. 8. 2022 ZRUŠEN

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Pro­slov dne 13. 8. 2022 nebu­de z tech­nic­kých důvo­du ode­hrá­no. Před­sta­ve­ní nemá náhradní…

Výstavy

Mária Bidel­ni­co­vá: Relax