Nejbližší představení

8. 12.ST – 19:00
Hrají: Eliš­ka Balzerová
9. 12.ČT – 19:00
Hrají: Simo­na Stašová
10. 12.PÁ – 19:00
Hrají: Jaro­slav Dušek, Nata­ša Burger
11. 12.SO – 10:00
Hrají: Vero­ni­ka Slámová, Miroslav Sýko­ra
11. 12.SO – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Klá­ra Trojanová
12. 12.NE – 16:00
Hrají: Kate­ři­na Štruncová, Dali­bor Štrunc, Kat­ka Kovaříková, Ras­ti­slav Kozoň, Mar­tin Krajíček, Josef Strá­ník

Co je u nás nového

VELETOČ 6. 12. PŘELOŽEN NA 28. 4. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Vele­toč 6. 12. 2021 nebu­de z důvo­du zdra­vot­ní indis­po­zi­ce ode­hrá­no. Náhrad­ní ter­mín je…

PAT A MAT 5. 12. PŘELOŽEN NA 22. 5. 2022

ODPOČÍVEJ VE SVÉM POKOJI 29. 11. PŘELOŽENO NA 5. 2. 2022

HORSKÁ DRÁHA 28. 11. ZRUŠENA

PODMÍNKY PRO VSTUP NA KULTURNÍ AKCE OD 22. 11. 2021

Noc diva­del → Fre­sh Air v Diva­dle Bol­ka Polív­ky → 20. 11.

Někdy se sta­čí jen nadech­nout. Užij­te si 20.listopadu 2021 devá­tý roč­ník celo­svě­to­vé­ho diva­del­ní­ho svát­ku v Divadle…

Výstavy

Kate­ři­na „Kasea“ Pet­ří­ko­vá: Pří­ro­da magická