Nejbližší představení

20. 10.ST – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Vla­di­mír Polívka, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jaro­mír Barin Tichý, David Rot­ter, Milo­slav Maršálek
21. 10.ČT – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Bolek Polív­ka, Jaro­mír Barin Tichý, Jiří Fret­ti Pfeifer, divá­ci
22. 10.PÁ – 19:00
Hrají: Iva­na Chýlková, Bolek Polív­ka, Sabi­na Remundová, Jana Stry­ko­vá, Mari­ka Šoposká, Petr Stach, Mar­tin Pechlát, Mar­tin Kubačák
23. 10.SO – 10:00
Hrají: Dita Zábran­ská / Fran­tiš­ka Brzobohatá, Zbig­niew Kali­na / Jiří Kohout, Lukáš Kunz / Lukáš Klíma, Tomáš Pospí­šil / Lukáš Kofroň
23. 10.SO – 19:00
Hrají: Petr Nárož­ný, Jar­mi­la Švehlová, Jana Malá, Jan Šťast­ný, Simo­na Postlerová, Mal­ví­na Pachlová, Mar­tin Sochor
24. 10.NE – 10:00
Hrají: Vero­ni­ka Slámová, Miroslav Sýko­ra

Co je u nás nového

Diva­dlo MALÉ­hRY při­pra­vi­lo dru­hé Čte­ní ke kafi. Ten­to­krát se může­te těšit na Zápis­ky z cest.

Dal­ší „kapi­to­la“ z pro­jek­tu Čte­ní ke kafi diva­dla MALÉ­hRY nese sice podti­tul Zápis­ky z cest, ale tradičním…

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val seri­á­lů Serial Killer je zpátky!

SHIRLEY VALENTINE 12. 9. PŘELOŽENA NA 9. 12. 2021

ŽENA ZA PULTEM 2 PŘELOŽENA NA 16. 11. 2021

ŠAŠEK A SYN 3. 9. – ZMĚNA TITULU NA REBELKY

HRAJEME! POJĎTE DO DIVADLA BEZPEČNĚ.

Milí divá­ci,abychom vám opět moh­li roz­dá­vat radost, bude nezbyt­né dodr­žo­vat násle­du­jí­cí hygi­e­nic­ká opat­ře­ní: vstup do…

Výstavy

Jiří Víšek: Jazz a Milan Kašuba