Nejbližší představení

19. 5.NE – 10:00
Hrají: Radim Madeja, Vuk G. Čele­bić, Micha­el Vykus, Mar­tin Hej­ný, Miroslav Dvo­řák, Jana Tro­ja­no­vá, Lili­an Sarah Fischerová
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Pro Děti
19. 5.NE – 19:00
Hrají: Len­ka Vla­sá­ko­vá, Miroslav Etzler, Ladi­slav Ham­pl, Vero­ni­ka Svojtková
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Komedie
20. 5.PO – 19:00
Hrají: Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Jakub Ulič­ník, Radim Fia­la, Luděk Horá­ček, Jaro­mír Barin Tichý, Eva Novot­ná, Nor­bert Komí­nek, Vác­lav Šan­da, Nico­le Hal­ber­sta­dt, Bolek Polívka
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Komedie Nevhodné do 15 let
21. 5.ÚT – 17:00
GALERIE U DVOU POLÍVKŮ
21. 5.ÚT – 19:00
Hrají: Jana Pau­lo­vá, Vác­lav Vydra
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Komedie
22. 5.ST – 19:00
Hrají: Zuza­na Kronerová, Oldřich Navrá­til
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Komedie
Kompletní program zde

Co je u nás nového

ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH PŘELOŽENO NA 21. 9. 2024

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Šest taneč­ních hodin v šes­ti týd­nech 16. 5. 2024 v 19:00 je ze zdravotních…

LETNÍ SCÉNA MIKULOV

LETNÍ SCÉNA SLAVKOV

LETNÍ SCÉNA

TŘINÁCT U STOLU ZRUŠENO

S PRAVDOU VEN A KATI PŘELOŽENO

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní S prav­dou ven ze dne 5. 5. 2024 v 19:00 je z orga­ni­zač­ních důvo­dů přeloženo…

Výstavy

Daniel Bidel­ni­ca – Nové proměny