Nejbližší představení

26. 9.NE – 14:00
Hrají: Vero­ni­ka Slámová, Miroslav Sýko­ra
27. 9.PO – 19:00
Hrají: Jaro­sla­va Sýkorová, Miroslav Sýko­ra, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Aleš Vosáh­lo
28. 9.ÚT – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Bolek Polív­ka, Jaro­mír Barin Tichý, Jiří Fret­ti Pfeifer, divá­ci
29. 9.ST – 19:00
Hrají: Iva­na Chýlková, Bolek Polív­ka, Sabi­na Remundová, Jana Stry­ko­vá, Mari­ka Šoposká, Petr Stach, Mar­tin Pechlát, Mar­tin Kubačák
30. 9.ČT – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Ště­pán­ka Křesťanová
1. 10.PÁ – 19:30
Hrají: Bar­bo­ra Seidlová, Niko­la Zbytovská, Danie­la Zbytovská

Co je u nás nového

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val seri­á­lů Serial Killer je zpátky!

Ve dnech 21. – 26. září Brno oži­je seri­á­ly, před­náš­ka­mi i večír­ky. Stej­ně jako v minu­lých roč­ní­cích se…

SHIRLEY VALENTINE 12. 9. PŘELOŽENA NA 9. 12. 2021

ŽENA ZA PULTEM 2 PŘELOŽENA NA 16. 11. 2021

ŠAŠEK A SYN 3. 9. – ZMĚNA TITULU NA REBELKY

HRAJEME! POJĎTE DO DIVADLA BEZPEČNĚ.

NÁHRADNÍ TERMÍNY PŘEDSTAVENÍ

Milí divá­ci, vel­mi si váží­me vaší příz­ně, kte­rou nám v sou­čas­né situ­a­ci zacho­vá­vá­te. Níže nalez­ne­te kompletní…

Výstavy

Jiří Víšek: Jazz a Milan Kašuba