Nejbližší představení

30. 1.PO – 19:00
Hrají: Bar­bo­ra Seidlová, Niko­la Zbytovská, Danie­la Zbytovská
31. 1.ÚT – 19:00
Hrají: Eliš­ka Balzerová
1. 2.ST – 19:00
Hrají: Marek Daniel, Tati­a­na Dyko­vá / Gab­rie­la Šte­fa­no­vá, Pavel Liš­ka / Michal Dalec­ký, Andrea Mareč­ko­vá / Gab­rie­la Šte­fa­no­vá, Tomáš Milost­ný / Saša Stan­kov, Roman Slovák
2. 2.ČT – 19:00
Hrají: Mar­tin Hofmann, Eliš­ka Hanušová, Milo­slav Tichý, Lukáš Jůza, Ště­pán Coufal, Pavel Lag­ner, Kris­ti­án Stolařík, Tere­za Slámová
3. 2.PÁ – 19:00
Hrají: Simo­na Sta­šo­vá, Miroslav Etzler, Simo­na Post­le­ro­vá / Mirosla­va Pleš­ti­lo­vá, Julie Šur­ko­vá, Otto Roše­tz­ký, Čestmír Gebous­ký, Mar­tin Cikán
4. 2.SO – 19:00
Hrají: Zde­něk Svěrák, Miloň Čepel­ka, Petr Bruk­ner, Jan Hra­bě­ta, Gena­dij Rumlena

Co je u nás nového

MOJE HRA 29. 1. PŘELOŽENA NA 10. 6.

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Moje hra dne 29. 1. 2023 v 19:00 h bude z důvo­du nemo­ci v hereckém…

PREMIÉRA DADA REVUE

PŘEDPRODEJ NA DUBEN

DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ 11. 1. PŘELOŽENO NA 3. 5.

PF 2023

PŘEDPRODEJ NA BŘEZEN

Milé divač­ky, milí divá­ci, urči­tě dob­ře zná­te dopo­ru­če­ní tra­do­va­né z časů našich před­ků: „Bře­zen – za…

Výstavy

Bab­ka Blan­ka Šper­ko­vá & Adá­mek a Mariánka