Nejbližší představení

29. 3.ST – 19:00
Hrají: Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Jakub Ulič­ník, Radim Fia­la, Luděk Horá­ček, Jaro­mír Barin Tichý, Eva Novot­ná, Nor­bert Komí­nek, Vác­lav Šan­da, Nico­le Hal­ber­sta­dt, Bolek Polívka
30. 3.ČT – 10:30
Hrají: Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Jakub Ulič­ník, Radim Fia­la, Luděk Horá­ček, Jaro­mír Barin Tichý, Eva Novot­ná, Nor­bert Komí­nek, Vác­lav Šan­da, Nico­le Hal­ber­sta­dt, Bolek Polívka
31. 3.PÁ – 19:00
Hrají: Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Jakub Ulič­ník, Radim Fia­la, Luděk Horá­ček, Jaro­mír Barin Tichý, Eva Novot­ná, Nor­bert Komí­nek, Vác­lav Šan­da, Nico­le Hal­ber­sta­dt, Bolek Polívka
2. 4.NE – 19:00
Hrají: Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Jakub Ulič­ník, Radim Fia­la, Luděk Horá­ček, Jaro­mír Barin Tichý, Eva Novot­ná, Nor­bert Komí­nek, Vác­lav Šan­da, Nico­le Hal­ber­sta­dt, Bolek Polívka
4. 4.ÚT – 19:00
Hrají: Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Jakub Ulič­ník, Radim Fia­la, Luděk Horá­ček, Jaro­mír Barin Tichý, Eva Novot­ná, Nor­bert Komí­nek, Vác­lav Šan­da, Nico­le Hal­ber­sta­dt, Bolek Polívka
5. 4.ST – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá

Co je u nás nového

HADRY, KOSTI, KŮŽE 19. 5. ZRUŠENO

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní 19. 5. 2023 v 19:00 Had­ry, kos­ti, kůže bude z orga­ni­zač­ně tech­nic­kých důvo­dů zrušeno…

MALÝ PRINC 14. 3. ZRUŠEN

ZMĚNY TERMÍNŮ: 1. 4. / 3. 4. / 7. 5 / 27. 5.

OD PONDĚLÍ 27. 2. OTEVÍRÁME!

! DIVADLO BOLKA POLÍVKY DOČASNĚ PŘERUŠUJE PROVOZ DO 24. ÚNORA !

PŘEDOPRODEJ NA KVĚTEN

Milé divač­ky, milí divá­ci, kdy jin­dy si dělat plá­ny na jaro než prá­vě teď, uprostřed…

Výstavy

Bab­ka Blan­ka Šper­ko­vá & Adá­mek a Mariánka