Nejbližší představení

21. 9.ČT – 19:00
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
HRAJEME V DĚLNICKÉM DOMĚ (BRNO-ŽIDENICE) PŘELOŽENO Z 26. 9. Komedie
22. 9.PÁ – 19:00
Hrají: Ondřej Sokol
Komedie
23. 9.SO – 19:00
Hrají: Pavol Seriš
Komedie
24. 9.NE – 19:00
Hrají: Patrik Děr­gel, David Grán­ský, Henri­e­ta Hor­náč­ko­vá, Sabi­na Roj­ko­vá / Natá­lie Dvo­řá­ko­vá, Mar­tin Pechlát, Jana Jis­kro­vá / Johan­na Tesa­řo­vá, Milan Šteindler / Zde­něk Velen, Mirek Sabadin
HRAJEME V DĚLNICKÉM DOMĚ (BRNO-ŽIDENICE) Komedie
25. 9.PO – 19:00
Hrají: Eliš­ka Balzerová
HRAJEME V DĚLNICKÉM DOMĚ (BRNO-ŽIDENICE) Komedie Drama Nevhodné do 15 let
26. 9.ÚT – 19:00
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
PŘELOŽENO NA 21. 9. Komedie
Kompletní program zde

Co je u nás nového

S lás­kou Mary 18. 9. pře­lo­že­no na 7. 12.

Váže­ní divá­ci, dneš­ní před­sta­ve­ní S lás­kou Mary (18. 9. 2023 v 19:00) je z orga­ni­zač­ních důvo­dů pře­lo­že­no na…

Vstou­pi­li jsme do 30. sezo­ny. Na co se těšit v listopadu?

REBELKY 15. 9. PŘELOŽENY NA 2. 11.

ZRUŠENÁ A PŘELOŽENÁ PŘEDSTAVENÍ V ŘÍJNU

Pavol Seriš v šir­ším výbě­ru na Ceny Thá­lie 2023

KULIČKY NA JAKUBÁKU 31. SRPNA ODSTARTUJÍ 30. SEZONU DBP

Sed­mý roč­ník tur­na­je ve stol­ních kulič­kách a hap­pe­ning Jaku­bák Open 2023 aneb Neboj se a…