Nejbližší představení

28. 5.SO – 19:00
Hrají: Jaro­slav Dušek, Nata­ša Burger
29. 5.NE – 19:00
Hrají: Bohu­mil Klepl
30. 5.PO – 19:00
Hrají: Emí­lia Vášáryová, Milan Kňaž­ko, Gab­rie­la Škra­bá­ko­vá, Peter Šimun
31. 5.ÚT – 19:00
Hrají: Milan Kňaž­ko, Eva Novot­ná / Jit­ka Ježková
2. 6.ČT – 19:00
Hrají: Eliš­ka Balzerová

Co je u nás nového

KLAMSTVO 30. 5. 2022 ZRUŠENO

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Klam­stvo dne 30. 5. 2022 nebu­de z pro­voz­ně — tech­nic­kých důvo­dů na straně…

MOJE HRA 12. 8. 2022 ZRUŠENA

MALÝ PRINC 9. 5. PŘELOŽEN NA 29. 9. 2022

Fes­ti­val Ženy ženám

MUŽSKÉ ODDELENIE 4. 4. ZRUŠENO

PŘECHÁZENÍ 2. 4. ZRUŠENO

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Pře­chá­ze­ní nebu­de z pro­voz­ních důvo­dů ode­hrá­no. Před­sta­ve­ní nemá náhrad­ní ter­mín. Vstu­pen­ky je mož­né vymě­nit za…

Výstavy

Mária Bidel­ni­co­vá: Relax