Nejbližší představení

17. 1.PO – 19:00
Hrají: Iva­na Chýlková, Jana Stry­ko­vá / Lucie Pernetová, Bere­ni­ka Kohou­to­vá / Zuza­na Stavná, Anna Šiš­ko­vá, Roman Šta­br­ňák
18. 1.ÚT – 19:00
Hrají: Josef Polá­šek, Roman Blu­maier / Michal Dalecký, Pavel Šim­čík / Michal Maléř, Miroslav Sýko­ra, Ire­na Kristeková, Mari­a­na Chmelařová, Mila­da Vyhnálková, Kris­tý­na Štarhová
19. 1.ST – 19:00
Hrají: Zla­ta Adamovská, Ilo­na Svobodová, Anež­ka Rusevová
20. 1.ČT – 19:00
Hrají: Iva Jan­žu­ro­vá, Igor Orozo­vič
21. 1.PÁ – 19:00
Hrají: Simo­na Stašová
22. 1.SO – 10:00
Hrají: Radim Kez­ze Jíra / Josef Zýka / Vác­lav W. Kraus, Rado­van Sní­til / David Vorá­ček / Patrik Voj­tí­šek, Libor Jeník, Mar­ce­la Lau­ri­no­vá / Ven­dy Brozma­no­vá / Kris­tý­na Žďánská

Co je u nás nového

KLAMSTVO 10. 1. PŘELOŽENO NA 30. 5. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Klam­stvo 10. 1. 2022 nebu­de z důvo­du zdra­vot­ní indis­po­zi­ce v sou­bo­ru ode­hrá­no. Náhrad­ní ter­mín je…

PF 2022

OTEVÍRACÍ DOBA POKLADNY MEZI SVÁTKY

HOLKY JAKO KVĚT 20. 12. PŘELOŽENY NA 21. 5. 2022

BEZ PŘEDSUDKŮ 18. 12. PŘELOŽENO NA 10. 2. 2022

THE NAKED TRUTH 27. 12., REBELKY 28. 12., HORSKÁ DRÁHA 29. 12. PŘELOŽENO

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní The Naked Tru­th 27. 12. 2021,  Rebel­ky 28. 12. 2021 a Horská…

Výstavy

Výsta­va foto­gra­fií osob­nos­tí z cha­ri­ta­tiv­ní­ho kalen­dá­ře Pro­mě­ny 2022