Nejbližší představení

28. 6.ÚT – 20:30
Hrají: Anna Polív­ko­vá
29. 6.ST – 20:30
Hrají: Iva Jan­žu­ro­vá, Sabi­na Remundová
30. 6.ČT – 20:30
Hrají: Pavel Batěk, Anna Fixo­vá, Jiří Voj­ta, Lukáš Král / Lukáš Typlt, Mar­tin Dusba­ba, Vla­di­mír Senič, Lukáš Typlt / Kryš­tof Gry­gar, Jaro­slav Someš, Šimon Kná­pek, Robert Tyle­ček, Petr Flo­ri­án, Petr Beleš, Filip Müller, Kate­ři­na Fixo­vá, Eliš­ka Nejedlá
1. 7.PÁ – 20:30
Hrají: Marek Daniel, Pavel Liš­ka, Michal Dalec­ký, Tati­a­na Dyko­vá / Gab­rie­la Štefanová, Andrea Mareč­ko­vá, Tomáš Milost­ný
2. 7.SO – 20:30
Hrají: Jana Krau­so­vá, Karel Roden
3. 7.NE – 20:30
Hrají: Filip Bla­žek, Miroslav Vla­dy­ka, Michal Sla­ný, Alž­bě­ta Stanková, Zde­něk Rohlíček, Pavel Dvo­řák

Co je u nás nového

EUROPEANA 27. 6. 2022 ZRUŠENA

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Euro­pe­a­na 27. 6. 2022 nebu­de z tech­nic­kých důvo­dů ode­hrá­no. Před­sta­ve­ní nemá náhrad­ní termín.…

HRDÝ BUDŽES 22. 6. PŘELOŽEN NA 15. 8. 2022

LETNÍ DIVADELNÍ KURZ V DIVADLE BOLKA POLÍVKY

Hvězdy na jeviš­ti i na oblo­ze od 11. červ­na do 14. srp­na 2022

CHLAP NA ZABITÍ 3. 7. 2022 ZRUŠEN

KLAMSTVO 30. 5. 2022 ZRUŠENO

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Klam­stvo dne 30. 5. 2022 nebu­de z pro­voz­ně — tech­nic­kých důvo­dů na straně…

Výstavy

Mária Bidel­ni­co­vá: Relax