Nejbližší představení

29. 9.PÁ – 19:00
Hrají: Len­ka Vlasáková, Jan Dolan­ský, Jan Hof­man, Dana Syslo­vá, Pet­ra Jungmanová, Vilém Udat­ný
Komedie
30. 9.SO – 10:00
Hrají: Nata­lie Ven­tu­ro­vá / Kate­ři­na Zaple­ta­lo­vá, Roma­na Sit­to­vá, Rado­van Sní­til, Ondřej Janou­šek, Patrik Vojtíšek
Pro Děti
30. 9.SO – 19:00
Hrají: Jana Pau­lo­vá, Pavel Zed­ní­ček, Simo­na Lewandowská, David Sucha­ří­pa, Ladi­slav Hampl, Pav­la Vojáčková-Rychlá, Kris­ti­án Kašpar
Komedie
1. 10.NE – 19:00
Hrají: Mar­tin Hofmann, Eliš­ka Bašu­so­vá / Eva Elsnerová, Milo­slav Tichý, Lukáš Jůza, Ště­pán Coufal, Pavel Lag­ner, Kris­ti­án Stolařík, Tere­za Slámová
HRAJEME V DĚLNICKÉM DOMĚ (BRNO-ŽIDENICE) Drama
2. 10.PO – 19:00
Hrají: Jana Krau­so­vá, Karel Roden
HRAJEME V DĚLNICKÉM DOMĚ (BRNO-ŽIDENICE) Komedie
3. 10.ÚT – 19:00
Hrají: Iva­na Chýlková, Jaro­mír Dulava, Vla­di­mír Kratina, Mirosla­va Pleštilová
HRAJEME V DĚLNICKÉM DOMĚ (BRNO-ŽIDENICE) Komedie
Kompletní program zde

Co je u nás nového

S lás­kou Mary 18. 9. pře­lo­že­no na 7. 12.

Váže­ní divá­ci, dneš­ní před­sta­ve­ní S lás­kou Mary (18. 9. 2023 v 19:00) je z orga­ni­zač­ních důvo­dů pře­lo­že­no na…

Vstou­pi­li jsme do 30. sezo­ny. Na co se těšit v listopadu?

REBELKY 15. 9. PŘELOŽENY NA 2. 11.

ZRUŠENÁ A PŘELOŽENÁ PŘEDSTAVENÍ V ŘÍJNU

Pavol Seriš v šir­ším výbě­ru na Ceny Thá­lie 2023

KULIČKY NA JAKUBÁKU 31. SRPNA ODSTARTUJÍ 30. SEZONU DBP

Sed­mý roč­ník tur­na­je ve stol­ních kulič­kách a hap­pe­ning Jaku­bák Open 2023 aneb Neboj se a…