Aktuality

VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ JEFA KRATOCHVILA A JAKUBA JÍRY 25. 3. 2024

13. 3. 2024

Zve­me Vás na výsta­vu foto­gra­fií Jefa Kra­to­chvi­la a Jaku­ba Jíry. Ver­ni­sáž pro­běh­ne 25. 3. v 17:00 v Galerii…

Více informací

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA GALERIE

29. 2. 2024

Milí návštěv­ní­ci, posou­vá­me ote­ví­ra­cí dobu Gale­rie u dvou Polív­ků.  Nyní se na Vás bude­me těšit v těchto…

Více informací

VERNISÁŽ LACO A NICO GARAJ 28. 2. v 17:00

25. 2. 2024

Srdeč­ně zve­me na ver­ni­sáž Laco (1959) a Nico (2002) Garaj – otce a syna –…

Více informací

OTEVÍRACÍ DOBA GALERIE TENTO TÝDEN

19. 2. 2024

Váže­ní návštěv­ní­ci, ote­ví­ra­cí doba Gale­rie u dvou Polív­ků je ten­to týden pozmě­ně­na.  Pátek bude ote­vře­no od…

Více informací

FICHTL (6. 2.) SE PŘESOUVÁ NA 17. 4.

1. 2. 2024

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Fich­tl, kte­ré se má konat 6. 2., se bohu­žel opět z důvo­du nemoci…

Více informací

GALERIE U DVOU POLÍVKŮ

28. 1. 2024

Váže­ní návštěv­ní­ci, rádi bychom Vás infor­mo­va­li, že ote­ví­ra­cí doba Gale­rie u dvou Polív­ků bude vždy od…

Více informací

DNEŠNÍ FICHTL 24. 1. SE ODKLÁDÁ, PŘESUN NA 8. 3. 2024

24. 1. 2024

Váže­ní divá­ci, dneš­ní před­sta­ve­ní Fich­tl (24. 1.) se bohu­žel z důvo­du nemo­ci odklá­dá. Před­sta­ve­ní pře­sou­vá­me na…

Více informací

VERNISÁŽ AŤASU UMŘEME SLAVNÍ

18. 1. 2024

Zve­me vás na ver­ni­sáž pro­dej­ní výsta­vy „Aťas Umře­me slav­ní” v Gale­rii U dvou Polív­ků.  Ver­ni­sáž se uskuteční…

Více informací

DBP HOSTUJE V DIVADLE MÍR V OSTRAVĚ

11. 12. 2023

Díky vstříc­né­mu pří­stu­pu Diva­dla Mír má naše diva­dlo nyní mož­nost vždy něko­lik dní v měsí­ci hostovat…

Více informací

VÁNOČNÍ BALÍČKY

4. 12. 2023

Váže­ní divá­ci, s vánoč­ním časem při­chá­zí do našich srd­cí ta nej­krás­něj­ší magie v roce. Neví­te, jak byste…

Více informací
Starší aktuality