Aktuality

ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH PŘELOŽENO NA 21. 9. 2024

16. 5. 2024

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Šest taneč­ních hodin v šes­ti týd­nech 16. 5. 2024 v 19:00 je ze zdravotních…

Více informací

LETNÍ SCÉNA MIKULOV

12. 5. 2024

Let­ní sce­na zaví­tá také do Miku­lo­va! 4. 7. ŠAŠEK A SYN 5. 7. ANI SPOLU, ANI…

Více informací

LETNÍ SCÉNA SLAVKOV

Ten­to roč­ník navští­ví Let­ní scé­na také Slav­kov! 1. 7. DNA 2. 7. SÁGA ANEB VIZOVSKÝ ZÁZRAK…

Více informací

LETNÍ SCÉNA

9. 5. 2024

V pořa­dí devá­tý roč­ník Let­ní scé­ny potr­vá až do půl­ky srp­na a pro­běh­ne již tra­dič­ně v amfiteátru…

Více informací

TŘINÁCT U STOLU ZRUŠENO

6. 5. 2024

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Tři­náct u sto­lu (4. 8. 2024) je vzhle­dem k tra­gic­ké udá­los­ti týka­jí­cí se…

Více informací

S PRAVDOU VEN A KATI PŘELOŽENO

2. 5. 2024

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní S prav­dou ven ze dne 5. 5. 2024 v 19:00 je z orga­ni­zač­ních důvo­dů přeloženo…

Více informací

ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOST PŘELOŽENO

30. 4. 2024

Milí divá­ci, před­sta­ve­ní Žena za pul­tem 2: Pult osob­nos­ti se z dneš­ní­ho dne 30. 4. 2024…

Více informací

VERNISÁŽ DANIEL BIDELNICA NOVÉ PROMĚNY 25. 4. 2024

25. 4. 2024

Srdeč­ně zve­me na ver­ni­sáž Danie­la Bidel­ni­ci Nové pro­mě­ny, kte­rá pro­běh­ne ve čtvr­tek 25. dub­na v 17:00…

Více informací

SHIRLEY VALENTINE (26. 4.) SE PŘESOUVÁ NA 26. 7. 2024

22. 4. 2024

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Shi­r­ley Valen­ti­ne 26. 4. 2024 v 19:00 je ze zdra­vot­ních důvo­dů v herec­kém souboru…

Více informací

VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ JEFA KRATOCHVILA A JAKUBA JÍRY 25. 3. 2024

13. 3. 2024

Zve­me Vás na výsta­vu foto­gra­fií Jefa Kra­to­chvi­la a Jaku­ba Jíry. Ver­ni­sáž pro­běh­ne 25. 3. v 17:00 v Galerii…

Více informací
Starší aktuality