Aktuality

MOJE HRA 29. 1. PŘELOŽENA NA 10. 6.

26. 1. 2023

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Moje hra dne 29. 1. 2023 v 19:00 h bude z důvo­du nemo­ci v hereckém…

Více informací

PREMIÉRA DADA REVUE

19. 1. 2023

Oso­bi­té­ho per­for­me­ra Pavo­la Seri­še pub­li­kum Diva­dla Bol­ka Polív­ky dob­ře zná z Pozemš­ťa­na, oblí­be­né­ho Re:kabaretu a dalších…

Více informací

PŘEDPRODEJ NA DUBEN

18. 1. 2023

Milé divač­ky, milí divá­ci, my v Diva­dle Bol­ka Polív­ky víme, jak se vyhnout nástra­hám nevy­zpy­ta­tel­né­ho aprílového…

Více informací

DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ 11. 1. PŘELOŽENO NA 3. 5.

9. 1. 2023

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Dokud nás milen­ky neroz­dě­lí dne 11. 1. 2023 v 19:00 nebu­de z důvo­du onemocnění…

Více informací

PF 2023

30. 12. 2022

Milé divač­ky, milí divá­ci, děku­je­me vám za vaši pří­zeň – nejen v tom­to roce! ❤️

Více informací

PŘEDPRODEJ NA BŘEZEN

22. 12. 2022

Milé divač­ky, milí divá­ci, urči­tě dob­ře zná­te dopo­ru­če­ní tra­do­va­né z časů našich před­ků: „Bře­zen – za…

Více informací

ZRUŠENÁ A PŘESUNUTÁ PŘEDSTAVENÍ 19. — 22. 12.

19. 12. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Kdo sestře­lil andě­la (Voli slzy nepi­jí) 19. 12. a 20. 12. 2022…

Více informací

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY POKLADNY Z DŮVODU NEMOCI

13. 12. 2022

Stře­da 14. 12.: 13:00 – 19:00 Čtvr­tek 15. 12.: 10:00 – 15:00 a 18:00 –…

Více informací

PRO TEBE COKOLIV 10. 12. PŘELOŽENO NA 2. 5. 2023

9. 12. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Pro tebe coko­liv dne 10. 12. 2022 bude z důvo­du one­moc­ně­ní v herec­kém souboru…

Více informací

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ 6. 12. ZMĚNA TITULU

1. 12. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Posled­ní ze žha­vých milen­ců 6. 12. 2022 v 19:00 nebu­de z pro­voz­ních důvo­dů ode­hrá­no. Náhradní…

Více informací
Starší aktuality