Aktuality

PŘEDPRODEJ NA ŘÍJEN

10. 8. 2022

Milé divač­ky, milí divá­ci, dnes od 10:00 spouš­tí­me před­pro­dej vstu­pe­nek na říj­no­vá před­sta­ve­ní a protože…

Více informací

OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ 10. 8. ZRUŠENO

27. 7. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Ote­vře­né man­žel­ství dne 10. 8. 2022 nebu­de z pro­­­voz­­ně-tech­­nic­­kých důvo­du ode­hrá­no. Před­sta­ve­ní nemá…

Více informací

DROBEČKY Z PERNÍKU 27. 7. ZRUŠENY

25. 7. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Dro­beč­ky z per­ní­ku dne 27. 7. 2022 v 20:30 nebu­de ode­hrá­no z důvo­du náh­le nemoci…

Více informací

SHIRLEY VALENTINE 25. 7. ZRUŠENA

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Shi­r­ley Valen­ti­ne dne 25. 7. 2022 v 20:00 nebu­de ode­hrá­no z důvo­du náh­le nemoci…

Více informací

SHIRLEY VALENTINE 24. 7. PŘELOŽENA NA 14. 8. 2022

24. 7. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Shi­r­ley Valen­ti­ne dne 24. 7. 2022 ve 20:00 nebu­de z důvo­du náh­lé nemoci…

Více informací

PROSLOV 13. 8. 2022 ZRUŠEN

15. 7. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Pro­slov dne 13. 8. 2022 nebu­de z tech­nic­kých důvo­du ode­hrá­no. Před­sta­ve­ní nemá náhradní…

Více informací

4 SESTRY 17. 7. 2022 ZRUŠENY

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní 4 Sest­ry dne 17.7. 2022 nebu­de z důvo­du nemo­ci v herec­kém sou­bo­ru ode­hrá­no. Představení…

Více informací

NIKDY NENÍ POZDĚ 14. 7. PŘELOŽENO NA 26. 7. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Nikdy není poz­dě dne 14. 7. 2022 v 20:30 neby­lo z důvo­du nepří­z­ni­vé­ho poča­sí ode­hrá­no a je přeloženo…

Více informací

DUETY 9. 7. 2022 ZRUŠENY

4. 7. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Due­ty dne 9. 7. 2022 na Let­ní scé­ně v Miku­lo­vě nebu­de z tech­nic­kých důvodů…

Více informací

COMMEDIA DELL’ARTE 1. 7.

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Com­me­dia dell’arte 1. 7. 2022 neby­lo z důvo­du špat­né­ho poča­sí ode­hrá­no. Před­sta­ve­ní nemá…

Více informací
Starší aktuality