Aktuality

KDO SESTŘELIL ANDĚLA 1. 6. ZMĚNA TITULU

29. 5. 2023

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní 1. 6. 2023 v 19:00 Kdo sestře­lil andě­la (Voli slzy nepi­jí) bude z důvodu…

Více informací

DNEŠNÍ PŘEDSTAVENÍ 24. 5. KDO SESTŘELIL ANDĚLA ZRUŠENO

24. 5. 2023

Váže­ní divá­ci, dneš­ní 24. 5. 2023 před­sta­ve­ní Kdo sestře­lil andě­la (Voli slzy nepi­jí) v 19:00 nebude…

Více informací

LETNÍ SCÉNA BUDE OD 16. 6. DO 31. 7. V AMFITEÁTRU NA KRAVÍ HOŘE V BRNĚ

Let­ní scé­na Diva­dla Bol­ka Polív­ky pat­ří v Brně vždy mezi oče­ká­va­né udá­los­ti kul­tur­ní sezó­ny. A také…

Více informací

TŘETÍ PREMIÉRA SEZÓNY: HOŘKÁ KOMEDIE FICHTL

9. 5. 2023

V polo­vi­ně osm­de­sá­tých let par­ta klu­ků na malém měs­tě a ješ­tě men­ším plác­ku pro­ží­vá své bouřlivé…

Více informací

FESTIVAL ŽENY ŽENÁM: KVĚTNOVÁ OSLAVA ŽENSTVÍ, KRÁSY, TVOŘIVOSTI, ODVAHY A INTELIGENCE

4. 5. 2023

Kvě­ten, měsíc vyhra­ze­ný lás­ce i Dnu matek, je u nás tra­dič­ně ve zna­me­ní fes­ti­va­lu Ženy ženám.…

Více informací

PŘEDPRODEJ NA ČERVENCOVÁ PŘEDSTAVENÍ NA LETNÍ SCÉNU V BRNĚ

5. 4. 2023

Milé divač­ky, milí divá­ci, čas kva­pí, není to tak dáv­no, co jste si moh­li v předstihu…

Více informací

PROHLÁŠENÍ DBP OHLEDNĚ HLEDÁNÍ NOVÝCH PROSTOR

30. 3. 2023

V důsled­ku nevy­ho­vu­jí­cí­ho sta­vu objek­tu na Jakub­ském nám. 5 v majet­ku měs­ta Brna, jehož je naše divadlo…

Více informací

DRUHÁ PREMIÉRA SEZÓNY: KATI V REŽII ONDŘEJE SOKOLA

28. 3. 2023

Kati, čer­ná kome­die plná šibe­nic i šibe­nič­ní­ho humo­ru, obo­ha­tí náš reper­toár od 31. břez­na. Hra…

Více informací

PŘEDPRODEJ NA ČERVEN A LETNÍ SCÉNU

24. 3. 2023

Milé divač­ky, milí divá­ci, ten­to­krát pro Vás máme při­pra­ve­ný před­pro­dej na červ­no­vá před­sta­ve­ní!  Zakou­pit můžete…

Více informací

HADRY, KOSTI, KŮŽE 19. 5. ZRUŠENO

15. 3. 2023

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní 19. 5. 2023 v 19:00 Had­ry, kos­ti, kůže bude z orga­ni­zač­ně tech­nic­kých důvo­dů zrušeno…

Více informací
Starší aktuality