Letní scéna

Aktuality

100. REPRÍZA DNA

30. 4. 2019

Po pěti letech úspěš­né­ho uvá­dě­ní se insce­na­ce DNA dočka­la 100. reprízy!

Od pre­mi­é­ry, kte­rá pro­běh­la 18. červ­na 2014, uteklo sous­ty vody v řekách, ale DNA je stá­le v plné síle! Diva­del­ní střet otce a dce­ry, kde ON (Bolek Polív­ka) a ONA (Anna Polív­ko­vá) pro­ží­va­jí humor­né i váž­něj­ší situ­a­ce své­ho všed­ní­ho živo­ta baví divá­ky po celé Čes­ké a Slo­ven­ské republice.

Výroč­ní před­sta­ve­ní bylo odmě­ně­né bouř­li­vý­mi ova­ce­mi, ostat­ně téměř jako vždy.
Do dal­ší stov­ky pře­je­me všem hod­ně sil a vám divá­kům pří­jem­né zážitky.