Letní scéna

Aktuality

17. 6. Brouk v hla­vě PŘEDPREMIÉRA

16. 5. 2018

Slav­ná hra fran­couz­ské­ho dra­ma­ti­ka Geor­gese Fey­de­aua BROUK V HLAVĚ se dočká nové­ho zpra­co­vá­ní. Ve své pre­mi­é­ře ji uve­de již 21. 6. praž­ské diva­dlo Stu­dio DVA. Reži­sér Milan Schej­bal obsa­dil kome­dii hvězd­ně. Ved­le Fili­pa Blaž­ka, Jit­ky Schne­i­de­ro­vé a Roma­na Šta­br­ňá­ka se dále obje­ví Michal Sla­ný, Ště­pán Beno­ni, Bere­ni­ka Kohou­to­vá, Jiří Ploy­har, Mojmír Maděrič, Anna Fixo­vá, Lucie Per­ne­to­vá, Petr Pěk­nic a mno­ho dal­ších. Co mají spo­leč­né­ho téměř doko­na­lý man­žel pan Cham­p­bo­i­sy s poně­kud sla­bo­du­chým hote­lo­vým slu­hou Bou­to­nem, jak dopad­nou zálet­ní­ci a čím budou potres­tá­ni a kdo vlast­ně nasa­dil paní Mar­ce­le brou­ka do hla­vy se v před­pre­mi­é­ře dozví­te již 17. 6. v Diva­dle Bol­ka Polívky.

Vstu­pen­ky: https://goout.net/cs/listky/brouk-v-hlave/sokc/