Aktuality

26. 7. Lor­di ZRUŠENO

26. 7. 2019

Váže­ní diváci,

před­sta­ve­ní 26. 7. LORDI je z důvo­du váž­né­ho one­moc­ně­ní Fili­pa Rajmon­ta zru­še­no. Vstup­né Vám bude vrá­ce­no v mís­tě zakou­pe­ní (vstup­né za onli­ne vstu­pen­ky Vám bude navrá­ce­no auto­ma­tic­ky na účet). Vstup­né lze vrá­tit i na Bis­kup­ském dvo­ře. Vstu­pen­ky zakou­pe­né v poklad­ně diva­dla lze vrá­tit nebo vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní nej­poz­dě­ji do 31. 7. 2019.

Fak­tu­ro­va­né vstu­pen­ky řeší obchod­ní oddě­le­ní: Jakub Adá­mek, [email protected]

Omlou­vá­me se za vznik­lé kom­pli­ka­ce a děku­je­me za pochopení!