Aktuality

PŘECHÁZENÍ 2. 4. ZRUŠENO

28. 3. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Pře­chá­ze­ní nebu­de z pro­voz­ních důvo­dů ode­hrá­no. Před­sta­ve­ní nemá náhrad­ní ter­mín. Vstu­pen­ky je mož­né vymě­nit za…

Více informací

PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO 23. 3. PŘELOŽENO NA 20. 10. 2022

23. 3. 2022

Váže­ní divá­ci, dneš­ní před­sta­ve­ní Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Bur­ke­ho 23. 3. 2022 nebu­de z důvo­du nemoci…

Více informací

PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO 24. 3. ZMĚNA TITULU

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Bur­ke­ho 24. 3. 2022 nebu­de z důvo­du nemo­ci v souboru…

Více informací

DNA 22. 3. PŘELOŽENO NA 25. 10. 2022

22. 3. 2022

Váže­ní divá­ci, dneš­ní před­sta­ve­ní DNA 22. 3. 2022 nebu­de z důvo­du nemo­ci v sou­bo­ru ode­hrá­no. Náhrad­ní termín…

Více informací

DNA 21. 3. PŘELOŽENO NA 2. 9. 2022

21. 3. 2022

Váže­ní divá­ci, dneš­ní před­sta­ve­ní DNA 21. 3. 2022 nebu­de z důvo­du náh­lé zdra­vot­ní indis­po­zi­ce v sou­bo­ru odehráno.…

Více informací

CO TAKHLE KE ZPOVĚDI PŘELOŽENO NA 12. 9. 2022

18. 3. 2022

Váže­ní divá­ci, dneš­ní před­sta­ve­ní Co takhle ke zpo­vě­di 18. 3. 2022 nebu­de z důvo­du zra­ně­ní Martina…

Více informací

14. 3. 2022

PŘEDPRODEJ NA BŘEZEN ZAHÁJEN!

26. 1. 2022

Milé divač­ky, milí divá­ci, obec­ně pla­tí, že smích léčí. Pro­to pro Vás hra­je­me dál! Pozitivních…

Více informací

VĚRA 27. 1. PŘELOŽENA NA 11. 4. 2022

25. 1. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Věra 27. 1. 2022 nebu­de z důvo­du zdra­vot­ní indis­po­zi­ce v sou­bo­ru ode­hrá­no. Náhrad­ní ter­mín je…

Více informací

SILNICE 22. 1. ZRUŠENA

19. 1. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Sil­ni­ce nebu­de z důvo­du zdra­vot­ní indis­po­zi­ce v sou­bo­ru ode­hrá­no. Před­sta­ve­ní nemá náhrad­ní ter­mín. Vstupenky…

Více informací
Novější aktuality Starší aktuality