Aktuality

MALÝ PRINC 14. 3. ZRUŠEN

14. 3. 2023

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní 14. 3. 2023 v 19:00 Malý princ bude z důvo­du nemo­ci v herec­kém sou­bo­ru zrušeno…

Více informací

ZMĚNY TERMÍNŮ: 1. 4. / 3. 4. / 7. 5 / 27. 5.

28. 2. 2023

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní 1. 4. 2023 v 19:00 Kati bude z orga­ni­zač­ních důvo­du pře­lo­že­no na náhrad­ní termín…

Více informací

OD PONDĚLÍ 27. 2. OTEVÍRÁME!

24. 2. 2023

Milé divač­ky, milí divá­ci, měře­ní v budo­vě Diva­dla Bol­ka Polív­ky a Uni­ver­zit­ní­ho kina Sca­la dopadla dobře…

Více informací

! DIVADLO BOLKA POLÍVKY DOČASNĚ PŘERUŠUJE PROVOZ DO 24. ÚNORA !

16. 2. 2023

Diva­dlo Bol­ka Polív­ky dočas­ně pře­ru­šu­je s oka­mži­tou plat­nos­tí svůj pro­voz, a to nejmé­ně do 24. února.…

Více informací

PŘEDOPRODEJ NA KVĚTEN

Milé divač­ky, milí divá­ci, kdy jin­dy si dělat plá­ny na jaro než prá­vě teď, uprostřed…

Více informací

DNA 6. 4. PŘELOŽEN0 NA 13. 4.

31. 1. 2023

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní DNA dne 6. 4. 2023 v 19:00 h bude z tech­nic­kých důvo­dů pře­lo­že­no na…

Více informací

MOJE HRA 29. 1. PŘELOŽENA NA 10. 6.

26. 1. 2023

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Moje hra dne 29. 1. 2023 v 19:00 h bude z důvo­du nemo­ci v hereckém…

Více informací

PREMIÉRA DADA REVUE

19. 1. 2023

Oso­bi­té­ho per­for­me­ra Pavo­la Seri­še pub­li­kum Diva­dla Bol­ka Polív­ky dob­ře zná z Pozemš­ťa­na, oblí­be­né­ho Re:kabaretu a dalších…

Více informací

PŘEDPRODEJ NA DUBEN

18. 1. 2023

Milé divač­ky, milí divá­ci, my v Diva­dle Bol­ka Polív­ky víme, jak se vyhnout nástra­hám nevy­zpy­ta­tel­né­ho aprílového…

Více informací

DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ 11. 1. PŘELOŽENO NA 3. 5.

9. 1. 2023

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Dokud nás milen­ky neroz­dě­lí dne 11. 1. 2023 v 19:00 nebu­de z důvo­du onemocnění…

Více informací
Novější aktuality Starší aktuality