Aktuality

PŘEDPRODEJ NA ÚNOR

24. 11. 2022

Milé divač­ky, milí divá­ci, asi nám dáte za prav­du, že únor je pro návště­vu divadla…

Více informací

KDO SESTŘELIL ANDĚLA 11. 11. ZMĚNA TITULU

27. 10. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Kdo sestře­lil andě­la (voli slzy nepi­jí) dne 11. 11. 2022 nebu­de z důvodů…

Více informací

PŘEDPRODEJ NA LEDEN

Milé divač­ky, milí divá­ci, zvol­na se blí­ží konec roku a s ním čas novo­roč­ních před­se­vze­tí. I…

Více informací

ROUEN 44 — DERNIÉRA

24. 10. 2022

V pon­dě­lí 31. 10. se der­ni­é­rou roz­lou­čí Rou­en 44, dra­ma­tic­ká kome­die o tom, že sud s prachem…

Více informací

KOMÁŘI 14. 10. ZRUŠENI

12. 10. 2022

Váže­ní divá­ci, omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce, ale před­sta­ve­ní Komá­ři dne 14. 10. 2022 bude z provozně…

Více informací

BOLEK DOSTAL THÁLII

9. 10. 2022

Bolek Polív­ka dostal Thá­lii za celo­ži­vot­ní mis­trov­ství v alter­na­tiv­ním diva­dle. Gra­tu­lu­je­me ❤️ CENY THÁLIE Foto: Michaela…

Více informací

PROSLOV 30. 9. PŘELOŽEN NA 8. 2. 2023

30. 9. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Pro­slov dne 30. 9. 2022 bude z pro­voz­ních důvo­dů zru­še­no. Náhrad­ní ter­mín představení…

Více informací

PŘEDPRODEJ NA PROSINEC

21. 9. 2022

Uvol­ňu­je­me do pro­de­je pro­sin­co­vá před­sta­ve­ní! Před­pro­dej vstu­pe­nek na pro­si­nec byl dnes zahá­jen. Rádi bys­te vyrazili…

Více informací

SERIAL KILLER OPĚT V BRNĚ

20. 9. 2022

Během pěti dnů (20.–⁠25. 9. 2022) může­te vidět mezi­ná­rod­ní pre­mi­é­ry, sou­těž­ní tele­viz­ní i webo­vé snímky…

Více informací

S PRAVDOU VEN 14. 9. PŘELOŽENO NA 27. 1. 2023

14. 9. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní S prav­dou ven dne 14. 9. 2022 v 19:00 nebu­de z tech­nic­kých důvo­dů ode­hrá­no a…

Více informací
Novější aktuality Starší aktuality