Letní scéna

Aktuality

AKCE 1+1 NA DVĚ PŘEDSTAVENÍ V MIKULOVĚ

28. 6. 2024

Váže­ní diváci,

vyu­žij­te naši akci 1+1 na před­sta­ve­ní Ani spo­lu, ani bez sebe (5. 7.) a Moje tan­go (7. 7.), kte­ré pro­běh­nou na Let­ní scé­ně v Miku­lo­vě!

Akci uplat­ní­te při zadá­ní kódu: SLASKOUMIKULOV

Těší­me se na Vás!