Aktuality

AUDIENCE & VERNISÁŽ ZRUŠENO

23. 11. 2023

Váže­ní diváci,

před­sta­ve­ní Audi­en­ce a Ver­ni­sáž dne 26. 11. v 19:00 je zru­še­no. Vstup­né zakou­pe­né přes sys­tém goout Vám bude vrá­ce­no auto­ma­tic­ky na účet. Vstup­né zakou­pe­né na poklad­ně diva­dla si vyzved­ně­te v poklad­ních hodi­nách na Jakub­ském nám. 5, od 10 do 16 hod, nej­poz­dě­ji do 14. 12. 2023. Vez­mě­te pro­sím s sebou zakou­pe­né vstupenky.

Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce a pře­je­me Vám krás­né dny,
Diva­dlo Bol­ka Polívky