Aktuality

BEZ PŘEDSUDKŮ A ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE PŘELOŽENO

26. 5. 2024

Váže­ní diváci,

před­sta­ve­ní Bez před­sud­ků 5. 6. 2024 v 19:00 je z orga­ni­zač­ních důvo­dů pře­lo­že­no na náhrad­ní ter­mín 4. 10. v 19:00, Bílý dům, Žero­tí­no­vo nám. 6, Brno. A také před­sta­ve­ní Ani spo­lu, ani bez sebe 12. 6. 2024 v 19:00 je pře­lo­že­no na náhrad­ní ter­mín 27. 10. v 19:00 , Bílý dům, Žero­tí­no­vo nám. 6, Brno.
Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v plat­nos­ti. Pokud Vám náhrad­ní ter­mín nevy­ho­vu­je, je mož­né vstu­pen­ky vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní nej­poz­dě­ji do 7. 6. 2024 v mís­tě zakoupení.

Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce a pře­je­me Vám hez­ké dny
Diva­dlo Bol­ka Polívky