Aktuality

Bolek zís­kal od Zlín­ské­ho kra­je oce­ně­ní Pro Ami­cis Musae

28. 11. 2019

Prin­ci­pál diva­dla Bolek Polív­ka vče­ra zís­kal oce­ně­ní Pro Ami­cis Musae za význam­ný pří­nos kul­tur­ní­mu roz­vo­ji regi­o­nu. Pře­vzal ho v Jelín­ko­vě koš­tov­ně v are­á­lu Rudol­fa Jelín­ka ve Vizo­vi­cích ve Zlín­ském kraji.
Cena Pro Ami­cis Musae („Přá­te­lům múz“) se udě­lu­je od roku 2005. Gra­tu­lu­je­me!