Letní scéna

Aktuality

Cena Jiho­mo­rav­ské­ho kra­je pro Bolka

5. 12. 2019

Stej­ně jako v před­cho­zích letech i letos byly udě­le­ny něko­li­ka osob­nos­tem Ceny Jiho­mo­rav­ské­ho kra­je. Lau­re­á­tem v oblas­ti umě­ní se pro rok 2019 stal Bolek Polív­ka, kte­rý oce­ně­ní pře­vzal po reprí­ze insce­na­ce Mínus Dva ve stře­du 4. pro­sin­ce. Gra­tu­lu­je­me!