Letní scéna

Aktuality

DEN HUDBY ‑30% SZIDI TOBIAS

21. 6. 2024

Váže­ní diváci,

osla­vu­je­me Svě­to­vý den hud­by, a pro­to jsme se roz­ho­di­li uspo­řá­dat akci ‑30 % na vstu­pen­ky slo­ven­ské šan­so­ni­ér­ky Szi­di Tobi­as. Akce pla­tí do pon­dě­lí 24. 7. 2024.

Při náku­pu pou­žij­te kód: DENHUDBY

Těší­me se na Vás!