Letní scéna

Aktuality

Diva­dlo Stu­dio DVA v DBP

12. 9. 2018

Diva­dlo Stu­dio DVA pat­ří již něko­lik let k diva­del­ním part­ne­rům, jehož insce­na­ce uvá­dí­me na pro­gra­mu pra­vi­del­ně kaž­dý měsíc. Fanouš­ci toho­to stá­le více popu­lár­ní­ho diva­dla mohou zhléd­nout své oblí­be­né kusy i na pod­zim! V říj­nu se napří­klad může­me těšit na novou insce­na­ci Moje tan­go v hlav­ních rolích s Jit­kou Schne­i­de­ro­vou a Roma­nem Zachem, kaž­dý měsíc pak na kopro­dukč­ní před­sta­ve­ní Věra nebo v září na zda­ři­lý diva­del­ní horor Mise­ry. Vstu­pen­ky jsou již v prodeji!

Září:
24. 9. Mise­ry
26. 9. Věra
27. 9. Vzhů­ru do divočiny
Říjen:
11. 10. Věra
13. 10. Kutloch aneb I muži mají své dny (VYPRODÁNO)
15. 10. 4 sest­ry
28. 10. Moje tan­go
29. 10. Věra
Listopad:
13. 11. Věra
14. 11. Věra
16. 11. Brouk v hlavě
19. 11. Vysa­vač (VYPRODÁNO)
30. 11. Líbán­ky na Jad­ra­nu (VYPRODÁNO)