Aktuality

POKLADNA DIVADLA Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘENA DO 6. 7.

30. 6. 2022

Váže­ní diváci,
poklad­na diva­dla na Jakub­ském nám. bude z náh­lých tech­nic­kých důvo­dů uza­vře­na od 30. 6. do 6. 7. včet­ně. Těší­me se na Vás opět 7. 7.
Vyu­žij­te pro­sím mož­nost zakou­pe­ní vstu­pe­nek onli­ne na webu diva­dla a nebo v poklad­ně na Kra­ví hoře od 17:00 (v hra­cí den). Za vznik­lé kom­pli­ka­ce se omlou­vá­me. Děku­je­me za pocho­pe­ní. Diva­dlo Bol­ka Polívky