Aktuality

GALERIE U DVOU POLÍVKŮ

28. 1. 2024

Váže­ní návštěvníci,

rádi bychom Vás infor­mo­va­li, že ote­ví­ra­cí doba Gale­rie u dvou Polív­ků bude vždy od pát­ku do nedě­le v čase 11–18 hodin. 

Přijď­te se podí­vat na naši aktu­ál­ní výsta­vu „Plát­no a Ště­tec” umě­lec­ké­ho usku­pe­ní Aťas umře­me slavní. 

Diva­dlo Bol­ka Polívky