Aktuality

HRAJEME!

5. 10. 2020

Milí diváci,
máme radost, že i přes aktuální situaci jsou vládní opatření otevřená divadelním představením a my se tak s Vámi můžeme setkávat i nadále.

Pokud není napsáno jinak, všechna představení se uskuteční dle původního plánu. V případě nutných změn naleznete veškeré informace na www.divadlobolkapolivky.cz/aktuality.

Nebojte se přijít k nám do divadla! Prostory divadla pravidelně dezinfikujeme, ve foyer divadla jsou rozmístěné dezinfekce a v hledišti udržujeme takovou teplotu, aby se Vám i přes nasazené roušky dobře dýchalo. U nás je nakažlivý jenom humor.

Těšíme se na vás!
Vaše Divadlo Bolka Polívky