Letní scéna

Aktuality

KDO SESTŘELIL ANDĚLA 11. 11. ZMĚNA TITULU

27. 10. 2022

Váže­ní diváci,
před­sta­ve­ní Kdo sestře­lil andě­la (voli slzy nepi­jí) dne 11. 11. 2022 nebu­de z důvo­dů nemo­ci v herec­kém sou­bo­ru ode­hrá­no. Náhrad­ní titul je DNA. Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v platnosti.

Pokud Vám náhrad­ní titul nevy­ho­vu­je, je mož­né vstu­pen­ky vymě­nit za před­sta­ve­ní Kdo sestře­lil andě­la (voli slzy nepi­jí) dne 10. 11. 2022, 19. 12. 2022, 20. 12. 2022, 5. 1. 2023, 6. 1. 2023 nebo za jiné před­sta­ve­ní, nej­poz­dě­ji do 3. 11. 2022 v mís­tě zakoupení.

Omlou­vá­me se za komplikace.

Diva­dlo Bol­ka Polívky