Aktuality

Letní divadelní kurz v Divadle Bolka Polívky

12. 6. 2020

Téma: Z pohádky do pohádky

Jedním skokem z pohádky do pohádky, ale také tam a zase zpátky.
Ale nesmíme ztratit směr, abychom nezabloudili v pohádkové říši, kde může být svět pomotaný. Co kdybychom se ocitli v pohádce, která třeba nekončí šťastným a dobrým koncem? Honem pryč!
Milá dítka, držte si klobouky, a pojďte si společně hrát, bavit se a tvořit.

Náplň kurzu: Během kurzu si děti vyzkouší různé druhy divadla a hereckých technik. Naučí se pracovat s hlasem, loutkou, výrazem, pohybem… a kouzlem divadla. Dopolední část budeme věnovat přípravě krátkého představení, které předvedeme v pátek rodinným příslušníkům a kamarádům. Odpolední část bude věnována trénování, ale také hrám, odpočinku a různým výtvarným dílnám.
A protože divadlo skýtá různá tajemství, během týdne nás čeká nejedno překvapení.    


DATUM

24. – 28. srpna 2020, vždy od 8.30 do 17.00 hod.
Věk dětí: 6 – 9 let (1. – 3. třída)
Kapacita: 16 dětí


CENA

1.600,- Kč / dítě
2.700,- Kč / sourozenci

Cena zahrnuje oběd, pitný režim, dopolední a odpolední svačinu, výtvarné potřeby, lektorné, drobné odměny.

Prosíme, aby si děti přinesly vlastní kelímek na pití, deku a polštářek pro odpolední odpočinek a svého oblíbeného plyšáka, případně pohádkovou knihu (anebo obojí).

Pro rezervaci místa prosíme, uhraďte zálohu ve výši 1.500,- Kč na účet č. 5800002015/7940.  Záloha je vratná pouze v případě zrušení tábora nebo nemoci dítěte (nutné lékařské potvrzení).

Jako variabilní symbol uveďte prosím datum narození dítěte a do poznámky napište jméno a příjmení.


PROGRAM

8:30 – 9:00 – příchod dětí do divadla
9:00 – 9:15 – seznámení dětí s programem dne
9:15 – 11:15 – nácvik závěrečného divadelního představení
11:15 – 11:30 – úklid a odchod na oběd
12:30 – 14:00 – polední klid (promítání pohádky v divadle, pobyt v parku, procházka)
14:00 – 16:30 – trénování, hry, výtvarné dílny, prohlídka divadla, ukázky práce jednotlivých složek divadla, ad.)
16:30 – 17:00 – odchod dětí domů


LEKTOŘI

Vojtěch Morava vedoucí kurzu – má za sebou několik svých výstav (vystudoval SUPŠ v Bechyni, obor propagační grafika), přes šest desítek divadelních rolí, zkušenosti s TV a reklamou. Vojta vyučuje, hraje, působí jako porotce na různých divadelních a literárních přehlídkách, je též dramaturgem divadelních a školních pořadů ve Spolkovém domě Střelice a v neposlední řadě působí jako lektor herectví a má letité zkušenosti s vedením divadelních workshopů pro děti i dospělé.

Mária Brindzákovámá zkušenosti s dětskými příměstskými tábory z brněnské zoologické zahrady, kde vedla 4 roky po sobě jeden až tři turnusy během letních prázdnin. Šlo o skupiny 20 až 25 dětí ve věku od 7 do 13 let. ZOO je specifické prostředí, co se týče bezpečnosti i  náplně, takže její práce spočívala především ve tvorbě programu pro děti, když zrovna nebyly u zvířat a dohled na ně během celého dne a u všech aktivit. Organizovala tedy všemožné hry, poznávací, seznamovací i „na vyřádění“ nebo se věnovali kreativním činnostem, kreslení, vytváření celotáborových projektů (3D mapy zoo, zoo časopis, apod.).


INFORMACE A PŘIHLÁŠENÍ

Kateřina Komárková
e-mail: [email protected]


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

informace
přihláška
list účastníka
čestné prohlášení
souhlas s ošetřením