Aktuality

Letní divadelní kurz v Divadle Bolka Polívky

17. 5. 2018

Téma: „Šašek počmáranej…“

Divadlo Bolka Polívky si pro Vaše děti letos připravilo premiérový letní divadelní kurz s názvem „Šašek počmáranej“. V průběhu týdne budeme společně pracovat na krátké divadelní inscenaci, inspirované nejen knižní předlohou, ale především našimi vlastními zážitky. Během zkoušení se naučíme pracovat s příběhem i postavou na jevišti, zkusíme si základy pantomimy, výrobu kostýmů a kulis. Na konci týdne kurz završíme výstupem pro rodiče a kamarády. Děti si na památku odnesou domů Šaškův deník, triko a nos. A! …možná přijde i Bolek.

1. turnus: 9. – 13. července 2018
2. turnus: 27. – 31. srpna 2018
vždy od 8.30 do 17.00 hod.

Věk dětí: 1. – 4. třída

Kapacita: 24 dětí

Cena:
2.500,- Kč / dítě
4.500,- Kč /sourozenci

Cena zahrnuje oběd, pitný režim, dopolední a odpolední svačinu, výtvarné potřeby, lektorné a vstupné.
Cena nezahrnuje obyčejné bílé triko, které si děti přinesou první den.

Pro rezervaci místa prosíme, uhraďte zálohu ve výši 1.500,- Kč na účet č. 5800002015/7940. Záloha je vratná pouze v případě zrušení tábora nebo nemoci dítěte (nutné lékařské potvrzení).
Jako variabilní symbol uveďte prosím datum narození dítěte a do poznámky napište jméno a příjmení.

Program:
8:30 – 9:00 – příchod dětí do divadla
9:00 – 9:15 – seznámení dětí s programem dne
9:15 – 11:15 – nácvik závěrečného divadelního představení
11:15 – 11:30 – úklid a odchod na oběd
11:30 – 12:30 – oběd ve Slavii
12:30 – 14:00 – polední klid (promítání pohádky v divadle, pobyt v parku, procházka) 14:00 – 15:00 – výroba divadelních kulis a kostýmů k závěrečnému představení
15:00 – 16:30 – kreativní činnost (výroba masek, triček, prohlídka divadla, ukázky práce jednotlivých složek divadla /osvětlovač, zvukař, kostymérka, inspice, …/, apod.)
16:30 – 17:00 – odchod dětí domů

Ve středu odpoledne navštívíme s dětmi Otevřenou zahradu na Údolní.

Lektorky:
Mária Brindzáková – vedoucí kurzu – má zkušenosti s dětskými příměstskými tábory z brněnské zoologické zahrady, kde vedla 4 roky po sobě jeden až tři turnusy během letních prázdnin. Šlo o skupiny 20 až 25 dětí ve věku od 7 do 13 let. ZOO je specifické prostředí, co se týče bezpečnosti i náplně, takže její práce spočívala především ve tvorbě programu pro děti, když zrovna nebyly u zvířat a dohled na ně během celého dne a u všech aktivit. Organizovala tedy všemožné hry, poznávací, seznamovací i „na vyřádění“ nebo se věnovali kreativním činnostem, kreslení, vytváření celotáborových projektů (3D mapy zoo, zoo časopis, apod.).

Anna Kekeláková – divadelní výchova – pracuje jako divadelní lektorka v divadlo Minor v Praze a dokončuje magisterský studijní program na DIFA JAMU v Brně, obor Divadlo a výchova. Zároveň externě spolupracuje s Lesní školkou Medlánky. V minulosti vedla např. vlastní divadelní kroužky v Praze a Brně na Waldorfské škole, dva roky seminář pro teenagery na festivalu Loutkářská Chrudim a nejrůznější reflektivní či tvořivé divadelní dílny. Také má zkušenost s organizací setkání divadelních lektorů z nejrůznějších profesionálních divadel v ČR.

Marcela Ulrichová – kostýmy a masky – má dlouhodobé zkušenosti s prací kostymérky, částečně i maskérky. Organizuje rukodělné výstavy a vede tématické řemeslné dílny. S dětmi by vyráběla jak jednoduchý kostým, tak částečně i kulisy.

Při předání dítěte na kurz je nutné donést:
– vyplněný list účastníka
– posudek lékaře
– kopie průkazu zdravotní pojišťovny – souhlas s ošetřením dítěte

Telefonní spojení na vedoucí tábora:
Mária Brindzáková – 603 796 197

Informace:
Kateřina Komárková
tel: 731 327 322
e-mail: komarkova@bolek.cz

Pdf ke stažení:

informace
přihláška
list účastníka
posudek lékaře
souhlas s ošetřením