Letní scéna

Aktuality

LETNÍ SCÉNA V MIKULOVĚ UŽ PŘÍŠTÍ TÝDEN

26. 6. 2024

Už příští týden navští­ví Let­ní scé­na Diva­dla Bol­ka Polív­ky měs­to Mikulov!

Kom­plet­ní pro­gram nalez­ne­te pod tím­to > odka­zem. <

Těší­me se na Vás!