Letní scéna

Aktuality

LETNÍ SCÉNA ZAHÁJENA

14. 6. 2024

Pří­pra­vy vrcho­lí a letoš­ní Let­ní scé­nu zaha­ju­je­me už v pon­dě­lí 17. 6. ve 20:30 před­sta­ve­ním DNA v amfi­te­át­ru na Kra­ví hoře v Brně. 

Kro­mě Kra­ví hory se bude Let­ní scé­na také konat na zám­ku ve Slav­ko­vě (1.–2.7.) a v amfi­te­át­ru v Miku­lo­vě (4.–7.7.)!

Moc se na Vás těšíme!