Aktuality

Moje malé divadlo – podzimní divadelní dílna

3. 10. 2018

Divadlo Bolka Polívky zve Vaše děti na podzimní divadelní dílnu.

Během dvou dní se s dětmi seznámíme s několika pohádkovými i nepohádkovými příběhy, jeden si vybereme a vyrobíme divadélko i loutky, s nimiž si daný příběh zahrajeme.

Každý si své malé vyrobené divadlo odnese s sebou domů, takže se reprízy mohou konat třeba každý večer přímo u vás doma.

Termín: 29. a 30. října 2018, od 8.00 do 17.00 hod.

Věk dětí: 1. – 4. třída

Kapacita: 20 dětí

Cena: 800,- Kč / dítě

Cena zahrnuje oběd v Hotelu Slavia, pitný režim, dopolední a odpolední svačinu, výtvarné potřeby, lektorné.

Pro rezervaci místa prosíme, uhraďte celou částku na účet č. 5800002015/7940 do 19. října 2018. Záloha je vratná pouze v případě zrušení dílny nebo nemoci dítěte (nutné lékařské potvrzení).

Jako variabilní symbol uveďte prosím datum narození dítěte a do poznámky napište jméno a příjmení.

Lektorky:

Mária Brindzáková – vedoucí kurzu– má zkušenosti s dětskými příměstskými tábory z brněnské zoologické zahrady, kde vedla 4 roky po sobě jeden až tři turnusy během letních prázdnin. Šlo o skupiny 20 až 25 dětí ve věku od 7 do 13 let. ZOO je specifické prostředí, co se týče bezpečnosti i  náplně, takže její práce spočívala především ve tvorbě programu pro děti, když zrovna nebyly u zvířat a dohled na ně během celého dne a u všech aktivit. Organizovala tedy všemožné hry, poznávací, seznamovací i „na vyřádění“ nebo se věnovali kreativním činnostem, kreslení, vytváření celotáborových projektů (3D mapy zoo, zoo časopis, apod.).

Anna Kekeláková – dramatická výchova- pracuje jako divadelní lektorka v divadlo Minor v Praze a dokončila magisterský studijní program na DIFA JAMU v Brně, obor Divadlo a výchova. Zároveň externě spolupracuje s Lesní školkou Medlánky. V minulosti vedla např. vlastní divadelní kroužky v Praze a Brně na Waldorfské škole, dva roky seminář pro teenagery na festivalu Loutkářská Chrudim a nejrůznější reflektivní či tvořivé divadelní dílny. Také má zkušenost s organizací setkání divadelních lektorů z nejrůznějších profesionálních divadel v ČR.

Kontakty:

Mária Brindzáková: brindzakova@bolek.cz
Kateřina Komárková: komarkova@bolek.cz