Letní scéna

Aktuality

NÁHRADNÍ TERMÍNY PŘEDSTAVENÍ

17. 8. 2021

Milí divá­ci,

vel­mi si váží­me vaší příz­ně, kte­rou nám v sou­čas­né situ­a­ci zacho­vá­vá­te. Níže nalez­ne­te kom­plet­ní pře­hled změn v pro­gra­mu. Všech­ny změ­ny jsme se sna­ži­li při­způ­so­bit aktu­ál­ním mož­nos­tem, přes­to se moh­lo stát, že jsme někte­rá před­sta­ve­ní bohu­žel zru­ši­li bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu.
Věří­me, že se již brzy opět setká­me v našem diva­dle – zdra­ví a s úsmě­vem na tvá­ři.
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polív­ky

Vstu­pen­ky na náhrad­ní ter­mí­ny zůstá­va­jí v plat­nos­ti a není nut­né je vymě­nit za nové. Pokud bys­te chtě­li vstu­pen­ky s nový­mi daty, kon­tak­tuj­te poklad­nu diva­dla.

28. 9. MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – pře­lo­že­no na 8. 12. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no ze 14. 3.)
2. 10. SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
4. 10. POSLEDNÍ ARISTOKRATKA – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
7. 10. PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO – pře­lo­že­no na 22. 11. 2021
9. 10. REVIZOR – pře­lo­že­no na 14. 12. 2021
12. 10. VĚRA – pře­lo­že­no na 26. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 9. 5. 2020)
17. 10. S LÁSKOU MARY – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
18. 10. S LÁSKOU MARY – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
19. 10. MISERY – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
20. 10. SRNKY – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
22. 10. SMOLÍKOVI – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
23. 10. OSCAR PRO EMILY – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
24. 10. PŘÍBĚHY VODNÍKA ČESÍLKA – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
24. 10. CAVEWOMAN – pře­lo­že­no na 12. 9. 2021 ve 14:00 (původ­ně pře­lo­že­no z 21. 3. a 30. 5. 2020)
24. 10. REBELKY – pře­lo­že­no na 28. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 29. 4. 2020)
25. 10. ABY SE DĚTI DIVILY – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
25. 10. CAVEMAN – pře­lo­že­no na 19. 9. 2020 ve 20:00 (původ­ně pře­lo­že­no z 23. 5. 2020)
25. 10. CELEBRITY – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
26. 10. DNA – pře­lo­že­no na 28. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no ze 7. 4. 2020)
27. 10. KLÍŠTĚ – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
28. 10. HORSKÁ DRÁHA – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
29. 10. MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – pře­lo­že­no na 7. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 18. 4.)
30. 10. MANŽELSTVÍ V KOSTCE – pře­lo­že­no na 11. 9. 2021 v 19:00
31. 10. CAVEMAN – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
31. 10. ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
1. 11. KOCOUR V BOTÁCH – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
1. 11. SRNKY – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
1. 11. REBELKY – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
2. 11. MINDGAME – LÍBEZNÉ VYHLÍDKY – pře­lo­že­no na 5. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 5. 5. 2020)
3. 11. HRDÝ BUDŽES – pře­lo­že­no na 15. 12. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 21. 4. 2020)
4. 11. VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ – pře­lo­že­no na 6. 9. 2021 (ZMĚNA TITULU NA ZÁSKOK, původ­ně pře­lo­že­no z 9. 4. 2020)
5. 11. DNA – pře­lo­že­no na 24. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no ze 30. 3. a 7. 6. 2020)
6. 11. KLÁRA A BÁRA – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
7. 11. ZATOULANÉ POHÁDKY – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu (původ­ně pře­lo­že­no z 8. 4. 2020)
8. 11. VESELÉ VELIKONOCE – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
9. 11. CAVEWOMAN – pře­lo­že­no na 7. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 13. 4. a 9. 11. 2020 a 22. 3. 2021)
10. 11. MOJE HRA – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
11. 11. BEZ PŘEDSUDKŮ – pře­lo­že­no na 4. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 2. 5. 2020)
12. 11. MANŽELSTVÍ V KOSTCE – pře­lo­že­no na 17. 10. 2021 ve 14:00 (původ­ně pře­lo­že­no z 15. 4. 2020)
14. 11. ABY SE DĚTI DIVILY – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
14. 11. PŘÍZRAKY – pře­lo­že­no na 24. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 16. 4. 2020)
15. 11. S LÁSKOU MARY – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
16. 11. ŠAŠEK A SYN – pře­lo­že­no na 3. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 26. 3. 2020)
17. 11. BOŽSKÁ SARAH – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
18. 11. LADY OSKAR – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
19. 11. VĚRA – pře­lo­že­no na 22. 10. 2021
19. 11. ČTENÍ KE KAFI – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
20. 11. PRÁSKNI DO BOT – pře­lo­že­no na 6. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 19. 4. 2020)
21. 11. S LÁSKOU MARY – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
21. 11. ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH – pře­lo­že­no na 15. 10. 2021
22. 11. PAT A MAT – pře­lo­že­no na 5. 12. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 31. 5. 2020)
22. 11. CAVEMAN – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
22. 11. MADAME RUBINSTEIN – pře­lo­že­no na 8. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 28. 3. 2020)
23. 11. TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
24. 11. PÁNSKÝ KLUB – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
25. 11. ŽENA ZA PULTEM 2 – pře­lo­že­no na 8. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 26. 4. 2020)
26. 11. MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – pře­lo­že­no na 13. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 27. 5. 2020)
27. 11. KLÍŠTĚ – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
28. 11. CAVEMAN – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
28. 11. HORSKÁ DRÁHA – pře­lo­že­no na 18. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 24. 4. 2020)
29. 11. CAVEMAN – pře­lo­že­no na 19. 9. 2021 ve 14:00 (původ­ně pře­lo­že­no z 4. 5.)
29. 11. V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU – pře­lo­že­no na 23. 10. 2021
30. 11. MÍNUS DVA – pře­lo­že­no na 1. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 13. 5. 2020)
1. 12. KLÁRA A BÁRA – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
1. 12. MALÝ PRINC – pře­lo­že­no na 9. 10. 2021
2. 12. SHIRLEY VALENTINE – pře­lo­že­no na 9. 12. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no ze 14. 5. 2020)
3. 12. VZPOMÍNKY ZŮSTANOU – pře­lo­že­no na 4. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 28. 4. 2020)
4. 12. ODPOČÍVEJ VE SVÉM POKOJI – pře­lo­že­no na 5. 2. 2022 (původ­ně pře­lo­že­no z 23. 4. 2020)
5. 12. PROSLOV – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
6. 12. KÁŤA A ŠKUBÁNEK – pře­lo­že­no na 23. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 9. 5. 2020)
7. 12. ONDŘEJ RUML – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
8. 12. KLÍŠTĚ – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
9. 12. MILOŠ ŠTĚDROŇ UVÁDÍ… – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
9. 12. KLÍŠTĚ – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
10. 12. DNA – pře­lo­že­no na 21. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 31. 3. 2020)
11. 12. VĚRA – pře­lo­že­no na 29. 9. 2021
12. 12. LETEM SOKOLÍM – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
12. 12. SEX PRO POKROČILÉ – pře­lo­že­no na 12. 10. 2021
13. 12. CIMBAL CLASSIC – oba časy zru­še­ny bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
14. 12. S LÁSKOU MARY – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
15. 12. HORSKÁ DRÁHA – pře­lo­že­no na 26. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no ze 17. 3. a 29. 5. 2020)
16. 12. PROSLOV – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
17. 12. RE:KABARET RE:START – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
18. 12. MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – pře­lo­že­no na 4. 11. 2021
19. 12. ABY SE DĚTI DIVILY – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
19. 12. ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
21. 12. VZPOMÍNKY ZŮSTANOU – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
22. 12. ŠAŠEK A SYN – pře­lo­že­no na 20. 10. 2021
27. 12. CAVEMAN – pře­lo­že­no na 19. 9. 2021 od 20:00 (původ­ně pře­lo­že­no z 25. 10. a 23. 5. 2020)
29. 12. REBELKY – pře­lo­že­no na 30. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 22. 3. 2020)
30. 12. THE NAKED TRUTH – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
31. 12. POZEMŠŤAN (17:00) – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
31. 12. POZEMŠŤAN (21:00) – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
2. 1. CAVEWOMAN – pře­lo­že­no na 12. 9. 2021 od 14:00
3. 1. CAVEWOMAN (14:00) – pře­lo­že­no na 10. 10. 2021 od 14:00
3. 1. CAVEWOMAN (19:00) – pře­lo­že­no na 3. 11. 2021 od 19:00 (původ­ně pře­lo­že­no z 22. 3. 2020)
4. 1. ŠAŠEK A SYN – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu (původ­ně pře­lo­že­no z 1. 10. 2020)
5. 1. VĚRA – pře­lo­že­no na 26. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 9. 5. a 12. 10. 2020)
6. 1. DNA – pře­lo­že­no na 28. 9. 2021
9. 1. VĚPŘO, KNEDLO, ZELO – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
10. 1. RUKOJMÍ BEZ RIZIKA – pře­lo­že­no na 21. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 12. 4. 2020)
11. 1. BŮH MASAKRU – pře­lo­že­no na 16. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 6. 5. 2020)
13. 1. GEDEONŮV UZEL – pře­lo­že­no na 9. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 20. 4. 2020)
14. 1. PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO – pře­lo­že­no na 22. 11. 2021
17. 1. MANŽELSTVÍ V KOSTCE – pře­lo­že­no na 11. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 20. 3. a 30. 10. 2020)
18. 1. SEX PRO POKROČILÉ – pře­lo­že­no na 10. 11. 2021
19. 1. DUETY – pře­lo­že­no na 11. 10. 2021
22. 1. PRO TEBE COKOLIV – pře­lo­že­no na 17. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 21. 5. 2020)
26. 1. MINDGAME – pře­lo­že­no na 5. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 2. 11. 2020)
27. 1. REVIZOR – pře­lo­že­no na 14. 12. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 9. 10. 2020)
30. 1. REBELKY – pře­lo­že­no na 28. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 29. 4. a 24. 10. 2020)
1. 2. VELETOČ – pře­lo­že­no na 6. 12. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 14. 9. 2020)
2. 2. MALÝ PRINC – pře­lo­že­no na 9. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 1. 12. 2020)
4. 2. POSLEDNÍ ARISTOKRATKA – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu (původ­ně pře­lo­že­no z 4. 10. 2020)
7. 2. LETEM SOKOLÍM – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
8. 2. COMMEDIA DELL’ARTE II. – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
13. 2. ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH – pře­lo­že­no na 15. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 22. 11. 2020)
14. 2. S TVOJÍ DCEROU NE – pře­lo­že­no na 7. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 24. 5. 2020)
15. 2. VĚRA – pře­lo­že­no na 29. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 11. 12. 2020)
18. 2 KLÍŠTĚ – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
19. 2. MÍNUS DVA – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
21. 2. MANŽELSTVÍ V KOSTCE – pře­lo­že­no na 17. 10. 2021 od 14:00 (původ­ně pře­lo­že­no z 15. 4. a 12. 11. 2020)
21. 2. HORSKÁ DRÁHA – pře­lo­že­no na 18. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 24. 4. a 28. 11. 2020)
26. 2. BEZ PŘEDSUDKŮ – pře­lo­že­no na 4. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 2. 5. a 11. 11. 2020)
2. 3. SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
4. 3. SEX PRO POKROČILÉ – pře­lo­že­no na 10. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 18. 1. 2021)
8. 3. VĚRA – pře­lo­že­no na 22. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 19. 11. 2020)
9. 3. KLÍŠTĚ – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
10. 3. DNA – pře­lo­že­no na 21. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 31. 3. 2020 a 10. 12. 2020)
11. 3. DNA – pře­lo­že­no na 24. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no ze 30. 3. a 7. 6. 2020 a 5. 11. 2020)
12. 3. PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO – pře­lo­že­no na 22. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no ze 7. 10. 2020 a 14. 1. 2021)
14. 3. CAVEMAN (14:00) – pře­lo­že­no na 19. 9. 2021 od 14:00 (původ­ně pře­lo­že­no z 4. 5. a 29. 11. 2020)
14. 3. CAVEMAN (20:00) – pře­lo­že­no na 19. 9. 2021 od 20:00 (původ­ně pře­lo­že­no z 23. 5., 25. 10. a 27. 12. 2020)
18. 3. MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – pře­lo­že­no na 8. 12. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no ze 14. 3. a 29. 9. 2020)
21. 3. POZEMŠŤAN – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
22. 3. CAVEWOMAN – pře­lo­že­no na 7. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 13. 4. a 9. 11. 2020)
23. 3. HORSKÁ DRÁHA – pře­lo­že­no na 26. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no ze 17. 3., 29. 5. a 15. 12. 2020)
28. 3. MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – pře­lo­že­no na 7. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 18. 4. a 29. 10. 2020)
29. 3. KLÍŠTĚ – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
1. 4. RE:KABARET RE:START – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
2. 4. SEX PRO POKROČILÉ – pře­lo­že­no na 12. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 12. 12. 2020 a 2. 4. 2021)
3. 4. REVIZOR – pře­lo­že­no na 14. 12. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 9. 10. 2020 a 27. 1. 2021)
4. 4. ŽENA ZA PULTEM 2 – pře­lo­že­no na 8. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 26. 4. a 25. 11. 2020)
6. 4. VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ KNIHY – pře­lo­že­no na 6. 9. 2021 (ZMĚNA TITULU NA ZÁSKOK, původ­ně pře­lo­že­no z 9. 4. 2020 a 4. 11. 2020)
7. 4. SHIRLEY VALENTINE – pře­lo­že­no na 12. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no ze 14. 5. 2020 a 2. 12. 2020)
8. 4. PRÁSKNI DO BOT – pře­lo­že­no na 6. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 19. 4. a 20. 11. 2020)
9. 4. SMOLÍKOVI – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
11. 4. ODPOČÍVEJ VE SVÉM POKOJI – pře­lo­že­no na 5. 2. 2022 (původ­ně pře­lo­že­no z 23. 4. a 4. 12. 2020)
12. 4. THE NAKED TRUTH – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
17. 4. MANŽELSTVÍ V KOSTCE – pře­lo­že­no na 11. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 20. 3. a 30. 10. 2020 a 17. 1. 2021)
17. 4. V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU – pře­lo­že­no na 23. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 29. 11. 2020)
18. 4. VZPOMÍNKY ZŮSTANOU – pře­lo­že­no na 4. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 28. 4. a 3. 12. 2020)
19. 4. REBELKY – pře­lo­že­no na 30. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 22. 3. 29. 12. 2020)
21. 4. VESELÉ VELIKONOCE – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
22. 4. KLÁRA A BÁRA – zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu
23. 4. PŘÍZRAKY – pře­lo­že­no na 24. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 16. 4. a 14. 11. 2020)
25. 4. CAVEWOMAN (14:00) – pře­lo­že­no na 10. 10. 2021 od 14:00 (původ­ně pře­lo­že­no ze 17. 5. 2020 a 3. 1. 2021)
25. 4. CAVEWOMAN (17:00) – pře­lo­že­no na 12. 9. 2021 od 14:00 (původ­ně pře­lo­že­no z 21. 3., 30. 5. a 24. 10. 2020 (14:00) a 2. 1. 2021 (17:00))
26. 4. DNA – pře­lo­že­no na 28. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no ze 7. 4. a 26. 10. 2020 a 6. 1. 2021)
27. 4. ŠAŠEK A SYN – pře­lo­že­no na 3. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 26. 3. a 16. 11. 2020)
28. 4. ŠAŠEK A SYN – pře­lo­že­no na 20. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 22. 12. 2020)
1. 5. MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – pře­lo­že­no na 13. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 27. 5. a 26. 11. 2020)
2. 5. MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – pře­lo­že­no na 4. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 18. 12. 2020)
3. 5. MADAME RUBINSTEIN – pře­lo­že­no na 8. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 28. 3. a 22. 11. 2020)
5. 5. ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH – pře­lo­že­no na 15. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 3. 5. a 21. 11. 2020 a 13. 2. 2021)
7. 5. CAVEWOMAN – pře­lo­že­no na 3. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 22. 3. ve 14:00 a 30. 5. 2020 v 19:00 a 3. 1. 2021 v 19:00)
11. 5. VELETOČ – pře­lo­že­no na 6. 12. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 14. 9. 2020 a 1. 2. 2021
16. 5. PAT A MAT – pře­lo­že­no na 5. 12. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 31. 5. a 22. 11. 2020)
16. 5. RUKOJMÍ BEZ RIZIKA – pře­lo­že­no na 21. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 12. 4. 2020 a 10. 1. 2021)
17. 5. HRDÝ BUDŽES – pře­lo­že­no na 15. 12. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 21. 4. a 3. 11. 2020)
18. 5. GEDEONŮV UZEL – pře­lo­že­no na 9. 9. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 20. 4. 2020 a 13. 1. 2021)
20. 5. MANŽELSTVÍ V KOSTCE – pře­lo­že­no na 11. 11. 2021
22. 5. S TVOJÍ DCEROU NE – pře­lo­že­no na 7. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 24. 5. 2020 a 14. 2. 2021)
23. 5. PRO TEBE COKOLIV – pře­lo­že­no na 17. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 21. 5. 2020 a 22. 1. 2021)
30. 5. MALÝ PRINC – pře­lo­že­no na 9. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 1. 12. 2020 a 2. 2. 2021)
31. 5. REBELKY – pře­lo­že­no na 28. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 29. 4. a 24. 10. 2020 a 30. 1. 2021)
1. 6. VĚRA – pře­lo­že­no na 26. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 9. 5. a 12. 10. 2020 a 5. 1. 2021)
2. 6. MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – pře­lo­že­no na 8. 12. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no ze 14. 3. a 29. 9. 2020 a 18. 3. 2021)
3. 6. DUETY – pře­lo­že­no na 11. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 20. 5. 2020 a 19. 1. 2021)
4. 6. SEX PRO POKROČILÉ – pře­lo­že­no na 10. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 13. 6. 2020 a 18. 1. a 4. 3. 2021)
5. 6. MINDGAME – Líbez­né vyhlíd­ky – pře­lo­že­no na 5. 11. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 5. 5. a 2. 11. 2020 a 26. 1. 2021)
6. 6. KÁŤA A ŠKUBÁNEK – pře­lo­že­no na 23. 10. 2021 (původ­ně pře­lo­že­no z 9. 5. a 6. 12. 2020)

Pokud Vám náhrad­ní ter­mí­ny nevy­ho­vu­jí, je mož­né vstu­pen­ky vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní, nebo za dár­ko­vý pou­kaz, v mís­tě zakou­pe­ní, nej­poz­dě­ji do 31. 12. 2021.
Dár­ko­vé pou­ka­zy za vstup­né jsou vydá­vá­ny v sou­la­du se záko­nem č. 247/2020 Sb.

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né přes pro­dej­ní sys­tém GoOut. Na koho se obrátit?

Pří­pad­né dota­zy a poža­dav­ky sou­vi­se­jí­cí s onli­ne vstu­pen­ka­mi smě­řuj­te pří­mo na pro­dej­ní sys­tém GoOut na emai­lo­vé adre­se [email protected] (včet­ně onli­ne plat­by přes služ­bu Bene­fit Plus).

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né v poklad­ně diva­dla. Na koho se obrátit?

Veš­ke­ré vstu­pen­ky zakou­pe­né v poklad­ně je nut­né řešit osob­ně v poklad­ně. Neza­po­meň­te mít s sebou původ­ní vstu­pen­ky. Poklad­na je ote­vře­na od pon­dě­lí do pát­ku v čase od 12:00 do 18:00.
Výmě­ny vstu­pe­nek za dár­ko­vé pou­ka­zy jsou mož­né i po e‑mailu na adre­se [email protected].

Vstu­pen­ky byly hra­ze­né fak­tu­rou nebo přes služ­bu Bene­fit Plus. Jak postupovat?

Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla (Jakub Adá­mek, [email protected]). 
Při objed­náv­ce nebo plat­bě kar­tou Bene­fit Plus na poklad­ně diva­dla kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla (Eva Šim­ko­vá, [email protected]).

Před­sta­ve­ní bylo pře­lo­že­no na náhrad­ní ter­mín, ale ter­mín mi nevy­ho­vu­je. Jak postupovat?

Vstu­pen­ky může­te vymě­nit za jiný ter­mín zakou­pe­né­ho před­sta­ve­ní, jiné před­sta­ve­ní nebo vám bude vstup­né v mís­tě zakou­pe­ní vrá­ce­no na dár­ko­vý pou­kaz. Vstu­pen­ky zakou­pe­né v poklad­ně diva­dla je nut­né řešit osob­ně v poklad­ně, vstu­pen­ky zakou­pe­né onli­ne je nut­né řešit přes pro­dej­ní sys­tém GoOut na emai­lu [email protected].
Poklad­na je ote­vře­na od pon­dě­lí do pát­ku v čase od 12:00 do 18:00.

Před­sta­ve­ní bylo zru­še­no bez náhra­dyJakým způ­so­bem se řeší kompenzace?

Za vstu­pen­ky zakou­pe­né onli­ne přes pro­dej­ní sys­tém GoOut Vám bylo vstup­né vrá­ce­no auto­ma­tic­ky na dár­ko­vý pou­kaz s plat­nos­tí dva roky. V pří­pa­dě bliž­ších dota­zů kon­tak­tuj­te pro­dej­ní sys­tém na emai­lu [email protected].
Vstu­pen­ky zakou­pe­né v poklad­ně diva­dla je může­te řešit osob­ně v mís­tě zakou­pe­ní nebo na e‑mailu [email protected]. Po před­lo­že­ní plat­ných vstu­pe­nek Vám bude vrá­ce­no vstup­né v plné výši na dár­ko­vý pou­kaz, kte­rý může­te libo­vol­ně uplat­nit na poklad­ně diva­dla nebo onli­ne s plat­nos­tí jeden rok od jeho vystavení.

Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce. Diva­dlo Bol­ka Polívky