Letní scéna

Aktuality

Pavol Seriš v šir­ším výbě­ru na Ceny Thá­lie 2023

8. 9. 2023

Jsme moc rádi, že Pavol Seriš zís­kal nomi­na­ci do šir­ší­ho výbě­ru na Ceny Thá­lie 2023 za per­for­mer­ský výkon v insce­na­ci DADA revue! Gra­tu­lu­je­me, je to úžas­ný úspěch!