Aktuality

PŘEDSTAVENÍ BOSÉ NOHY V PARKU PŘELOŽENO

4. 12. 2023

Váže­ní diváci,

bohu­žel je i dneš­ní před­sta­ve­ní Bosé nohy v par­ku (4. 12.) z důvo­du one­moc­ně­ní covi­dem pře­lo­že­no na náhrad­ní ter­mín 28. 5. 2024. Vstu­pen­ky na ten­to ter­mín zůstá­va­jí v plat­nos­ti. Pokud Vám náhrad­ní ter­mín nevy­ho­vu­je, je mož­né vstu­pen­ky vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní nej­poz­dě­ji do 12. 1. 2024 v mís­tě zakoupení.

Omlou­vá­me se za komplikace.

Diva­dlo Bol­ka Polívky