Letní scéna

Aktuality

ROUEN 44 — DERNIÉRA

24. 10. 2022

V pon­dě­lí 31. 10. se der­ni­é­rou roz­lou­čí Rou­en 44, dra­ma­tic­ká kome­die o tom, že sud s pra­chem se nedá ututlat, ve kte­ré v hlav­ních rolích exce­lu­jí Chan­tal Poulla­in a Klá­ra Tro­ja­no­vá. Přijď­te se roz­lou­čit s insce­na­cí za spe­ci­ál­ní cenu 100 Kč / vstupenka.


EDIT 30. 10. 2022: Po před­sta­ve­ní byl plá­no­ván ve foyer kon­cert Chan­tal Poulla­in a jaz­zo­vé­ho tria Ště­pá­na Mar­ko­vi­če, ale bohu­žel z důvo­du nemo­ci v kape­le musí­me kon­cert zrušit.