Aktuality

SHIRLEY VALENTINE (26. 4.) SE PŘESOUVÁ NA 26. 7. 2024

22. 4. 2024

Váže­ní diváci,

před­sta­ve­ní Shi­r­ley Valen­ti­ne 26. 4. 2024 v 19:00 je ze zdra­vot­ních důvo­dů v herec­kém sou­bo­ru pře­lo­že­no na náhrad­ní ter­mín 26. 7. 2024 20:00, Amfi­te­átr Kra­ví hora, Brno.
Vstu­pen­ky Vám budou vysta­ve­ny nové, vyzved­nout si je může­te na poklad­ně diva­dla pří­pad­ně Vám budou zaslá­ny do e‑mailu.
Pokud Vám náhrad­ní ter­mín nevy­ho­vu­je, je mož­né vstu­pen­ky vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní nej­poz­dě­ji do 20. 5.2024 v mís­tě zakoupení.

Omlou­vá­me se za komplikace.

Diva­dlo Bol­ka Polívky