Letní scéna

Aktuality

SLAVÍME MEZINÁRODNÍ DEN ÚSMĚVU AKCÍ ‑200 KČ NA VSTUPENKY

4. 10. 2023

Při pří­le­ži­tos­ti Mezi­ná­rod­ní­ho dne úsmě­vu, kte­rý při­pa­dá na 5.10., jsme se roz­hod­li vykouz­lit úsměv na tvá­ři i vám, a to sle­vou ve výši 200 korun při náku­pu na vybra­ná před­sta­ve­ní.😊 Při kou­pi vstu­pe­nek onli­ne sta­čí zadat kód USMEV a poté s námi osla­vo­vat nád­her­né babí léto plné neza­po­me­nu­tel­ných zážit­ků a kultury!
Pozor! Naše akce bude pla­tit do 8. 10., tak nepro­pás­ně­te tuto jedi­neč­nou šanci!
A z jakých před­sta­ve­ní tedy může­te ješ­tě vybírat?
8. 10. The Naked Tru­th – Odha­le­ná pravda
9.–11. 10. Kati
16. 10. Com­me­dia dell´arte II
22. 10. Roz­la­dě­né držky