Aktuality

TŘINÁCT U STOLU ZRUŠENO

6. 5. 2024

Váže­ní diváci,

před­sta­ve­ní Tři­náct u sto­lu (4. 8. 2024) je vzhle­dem k tra­gic­ké udá­los­ti týka­jí­cí se Simo­ny Post­le­ro­vé zrušeno. 

Děku­je­me za pochopení.

Diva­dlo Bol­ka Polívky