Aktuality

ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOST PŘELOŽENO

30. 4. 2024

Milí divá­ci,

před­sta­ve­ní Žena za pul­tem 2: Pult osob­nos­ti se z dneš­ní­ho dne 30. 4. 2024 pře­klá­dá na jiný ter­mín. Náhrad­ní ter­mín zatím hle­dá­me a bude­me o něm informovat.

Děku­je­me za pochopení.
Diva­dlo Bol­ka Polívky