Letní scéna

Aktuality

ŽIVÝ STREAM S CHANTAL POULLAIN

2. 11. 2020

Milí divá­ci,
jak jsme avi­zo­va­li – kaž­dý týden se může­te těšit na živá vysí­lá­ní z naše­ho diva­del­ní­ho Instagra­mu s osob­nost­mi, kte­ré vídá­te na našem jeviš­ti.
Tuto sobo­tu 7. 11. 2020 od 19 hodin se vám pro­střed­nic­tvím naše­ho účtu při­hlá­sí Chan­tal Poulla­in. Sle­duj­te náš účet s názvem divadlo_bolka_polivky ať vám vysí­lá­ní neu­nik­ne! Ptát se může­te téměř na coko­liv!
Těší­me se na vás!