Aktuality

ZMĚNA MÍSTA AKCE RUDY LINKA

22. 5. 2024

Váže­ní diváci,

před­sta­ve­ní 24. 5. v 19:00 RUDY LINKA: One man show bude z tech­nic­kých důvo­dů ode­hrá­no v Gale­rii u dvou Polív­ků, Jakub­ské nám. 5. Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v platnosti.

Omlou­vá­me se za komplikace.

Diva­dlo Bol­ka Polívky