Letní scéna

Lidé

Hana Achilles, Ire­na Bla­blo­vá, Rudolf Dana­jo­vič, Len­ka Fučí­ko­vá, Kate­ři­na Jeh­lič­ko­vá, Žofia Koš­čo­vá, Ladi­sla­va Koší­ko­vá, Jan Kysu­čan, Sta­ni­slav Marišler, Len­ka Píš­ko­vá, Mar­ké­ta Popelková