Herci

Mar­tin Kraus

Vystu­do­val čino­her­ní herec­tví na brněn­ské JAMU. Po abso­lu­to­riu půso­bil krát­ce v Diva­dle na Vino­hra­dech (Cyra­no!!, Cyra­no!!, Cyra­no!!, Zkro­ce­ní zlé ženy), Diva­dle v Řez­nic­ké (Čer­ve­ná), Diva­dle v Rytíř­ské (Kon­do­me­die) aj. Aktu­ál­ně hra­je napří­klad i se zájez­do­vou agen­tu­rou Fan­ny (Man­žel­ský čtyř­úhel­ník).

Tele­viz­ní divá­ci jej mohou znát z pohá­dek Kouz­la krá­lů, Duch nad zla­to, fil­mů Kanad­ská noc, Jak bás­ní­ci čeka­jí na zázrak, Zou­fa­lé ženy děla­jí zou­fa­lé věci nebo seri­á­lů Vyprá­věj a Ces­ty domů. Nej­no­vě­ji se před­sta­vil jako Otakar Švec – archi­tekt Sta­li­no­va pomní­ku v Pra­ze v tele­viz­ním fil­mu Mon­strum.

Vystu­pu­je v inscenacích:
Šest taneč­ních hodin v šes­ti týdnech