Lidé

Petr Erli­tz, Petr Kozák, Len­ka Lavič­ko­vá, Mar­ké­ta Velá­no­vá / Lucie Ran­dá­ko­vá, Michal Žiž­ka, Lukáš Masár a dal­ší, ze zvu­ko­vé­ho zázna­mu Jana Gali­no­vá a Jin­dřich Lenc