Letní scéna

Lidé

Petr Nárož­ný, Máša Mál­ko­vá / Kate­ři­na Pecho­vá, Jan Čen­ský / Mar­tin Zahál­ka, Zuza­na Sla­ví­ko­vá / Ilo­na Svo­bo­do­vá, Jaro­mír Nosek / Jakub Ště­pán / Mar­tin Zahál­ka ml., Karo­lí­na Vág­ne­ro­vá / Andrea Daň­ko­vá / Anna Jiři­na Daňhelová