Letní scéna

Lidé

Simo­na Bab­čá­ko­vá, Klá­ra Melíš­ko­vá, Zdeň­ka Žád­ní­ko­vá, Tomáš Jeřá­bek, Mar­tin Myšič­ka, Ivan Trojan