E-Shop

Sou­kro­mý: Kalen­dář Pro­mě­ny 2021

Dal­ší roč­ník Kalen­dá­ře Pro­mě­ny s dva­nác­ti foto­gra­fie­mi, kte­ré před­sta­vu­jí čes­ké osob­nos­ti v pro­mě­nách foto­gra­fa Pet­ra Kureč­ky, ten­to­krát ve zná­mých fil­mo­vých plakátech.
Těšit se může­te na Jiří­ho Dvo­řá­ka, Len­ku Vla­sá­ko­vou, Báru Hrzá­no­vou, Rad­ka Holu­ba, Kar­la Drob­né­ho, Janu Plod­ko­vou, Marthu Isso­vou, Lucii Von­dráč­ko­vou, Kar­la Heř­mán­ka se synem a dal­ší zná­mé osobnosti.
Kou­pí kalen­dá­ře pod­po­ří­te pro­jek­ty Nada­ce Archa Chantal.

Roz­měr kalen­dá­ře: 33×33 cm

                     

Nákup

Sou­kro­mý: Kalen­dář Pro­mě­ny 2021