Letní scéna

E-Shop

Sty­lo­vá dlou­há čepi­ce – černá

STYLOVÁ DLOUHÁ ČEPICE pro všech­ny pra­vi­del­né divá­ky opat­ře­ná kože­ným prouž­kem s hash­tagem #duna­po­liv­ku nebo #poliv­ka­je­grunt (výběr # uvést v poznám­ce) pad­ne kaž­dé­mu a slu­ší i přes vel­ké uši.

barev­ná pro­ve­de­ní: černá

Mate­ri­ál: 55 g, 60 % bavl­na, 40 % polyester

Vál­co­va­ný lem, dlou­hý tvar, jed­not­ná velikost

Nákup

Sty­lo­vá dlou­há čepi­ce – černá