E-Shop

Vin­ná dár­ko­vá sada

Dár­ko­vá sada vín koš­to­va­ných prin­ci­pá­lem Bol­kem Polív­kou a koře­ně­ná jeho poezií.

Dár­ko­vá kaze­ta je ide­ál­ním dár­kem pro milov­ní­ky dob­rých vín. Pro­dá­va­né odrů­dy jsou koš­to­vá­ny, tak­že kva­li­ta je zaru­če­na a nemů­že­te sáh­nout vedle.

Vína nám dodá­vá rodin­né vinař­ství Sta­ni­sla­va Mád­la z Vel­kých Bílovic.


Dár­ko­vá kaze­ta obsa­hu­je dvě lah­ve 0,75l

Vybí­rat může­te ze dvou variant:

bílá — bílá
- Ruland­ské šedé — pozd­ní sběr, suché
- Sau­vig­non — pozd­ní sběr, suché

bílá — červená
- Ruland­ské šedé — pozd­ní sběr, suché
- Zwei­gel­tre­be — pozd­ní sběr, suché

Nákup

Vin­ná dár­ko­vá sada