Letní scéna

Podcasty

MALÉ­hRY ke kafi: A co na to děti?

20. 9. 2021

11. díl pod­cas­tu MALÉ­hRY ke kafi je tak troš­ku pub­li­cis­tic­ký. O prázd­ni­nách jsme totiž oslovovaly…

Více informací

Příští zastáv­ka: Diva­dlo Bol­ka Polív­ky, host: Iva Janžurová

16. 8. 2021

Na jaře letoš­ní­ho roku osla­vi­la význam­né jubi­le­um. Přes­to Iva Jan­žu­ro­vá nebi­lan­cu­je. Legen­da čes­ké­ho diva­dla a…

Více informací

Příští zastáv­ka: Diva­dlo Bol­ka Polív­ky, host: Simo­na Stašová

3. 8. 2021

Je jed­nou z nej­ob­sa­zo­va­něj­ších čes­kých here­ček. Na svém kon­tě má Simo­na Sta­šo­vá přes 150 fil­mo­vých a…

Více informací

MALÉ­hRY ke kafi: Svět je zvuk

29. 7. 2021

Desá­tý díl pod­cas­tu jsme věno­va­li poho­do­vé­mu poví­dá­ní o zvu­cích, ladě­ní a frek­ven­cích s muzi­kan­tem, skla­da­te­lem a…

Více informací

Příští zastáv­ka: Diva­dlo Bol­ka Polív­ky, host: Vero­ni­ka Žilková

26. 7. 2021

Uzná­va­ná čes­ká hereč­ka, peda­gož­ka a drži­tel­ka Čes­ké­ho lva za film Zapo­me­nu­té svět­lo Vero­ni­ka Strop­nic­ká Žilková…

Více informací
Starší podcasty