Letní scéna

Podcasty

Příští zastáv­ka: Diva­dlo Bol­ka Polív­ky, host: Simo­na Stašová

3. 8. 2021

Je jed­nou z nej­ob­sa­zo­va­něj­ších čes­kých here­ček. Na svém kon­tě má Simo­na Sta­šo­vá přes 150 fil­mo­vých a 90 diva­del­ních rolí. A má za sebou také téměř 800 repríz úspěš­né­ho před­sta­ve­ní Shi­r­ley Valentine.

Jak se k roli Shi­r­ley Valen­ti­ne dosta­la? Proč se věnu­je pře­de­vším diva­del­ní prác? A proč je dnes ráda „ve stí­nu“ své mat­ky Jiři­ny Bohdalové?