Repertoár

Aby se děti divily

Insce­na­ce je inspi­ro­vá­na tex­ty a obráz­ky pana Aloi­se Mikul­ky, zná­mé­ho brněn­ské­ho malí­ře, socha­ře a spisovatele.…

Autor: Alois Mikul­ka
Režie: Zoja Miko­to­vá
Hrají: Vero­ni­ka Slámová, Miroslav Sýko­ra
Scénografie: Jaro­slav Milfajt
Světla: Michal Frid­rich
Hudba: Petr Gra­ham, Zde­něk Kluka
Délka: 60 minut bez přestávky
Premiéra: 19. 09. 2020
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Pro Děti

Cena

Sektor A150,- Sektor B150,- Sektor C150,-

Insce­na­ce je inspi­ro­vá­na tex­ty a obráz­ky pana Aloi­se Mikul­ky, zná­mé­ho brněn­ské­ho malí­ře, socha­ře a spisovatele.

Jeho dílo při­ná­ší hod­ně rados­ti a fan­ta­zie a je psá­no tak, aby se děti oprav­du divi­ly. A tak se může­te v této hře setkat s vyná­lez­cem dět­ských snů a jeho pomoc­ní­ky, zažít spo­leč­nou komu­ni­ka­ci hla­sem i pohy­bem, mlu­ve­nou řečí i zna­ko­vým jazykem.

V prů­bě­hu insce­na­ce se děti hra­vou for­mou nau­čí základ­ní jazy­ko­vé znaky.

Vhod­né pro děti od 4 let.

Recenze:

Jaro­slav Ště­pa­ník: Aby se děti divily
31. 10. 2021, divadelni-noviny.cz, Jaroslav Štěpaník