Repertoár

Ať žijí strašidla

Vyso­ko nad jed­ním stra­ši­del­ným údo­lím se na jed­nom stra­ši­del­ném vrš­ku tyčí ten nej­po­div­něj­ší dům, jaký…

Režie: Dana Bar­tůň­ko­vá
Hrají: Dana Bar­tůň­ko­vá, Michal Dadu­ra, Adéla Rau­so­vá / Kris­tý­na Šev­čí­ko­vá, Sabi­na Valo­vá, Petr Stehlík
Délka: 60 minut bez přestávky
Divadlo: Metropolitní divadlo Praha
Pro Děti

Cena

Sektor A250,- Sektor B250,- Sektor C250,- Přístavek250,-

Nejbližší představení:

1. 5.ST – 10:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Pro Děti

Vyso­ko nad jed­ním stra­ši­del­ným údo­lím se na jed­nom stra­ši­del­ném vrš­ku tyčí ten nej­po­div­něj­ší dům, jaký si jen dove­de­te před­sta­vit! Všich­ni mu říka­jí ‚Stra­ši­del­ný zámek‘. Poví­dá se, že na zám­ku žijí stra­ši­dla, kte­rá vydě­sí kaž­dé­ho, kdo by rušil jejich klid.
Jed­no­ho dne se do zám­ku scho­vá před bouř­kou Her­mín­ka, kte­ré zemře­li oba rodi­če, a tak zůsta­la na svě­tě sama. Pro­to­že nikde u lidí kolem sebe nena­šla pomoc­nou ruku, vyda­la se hle­dat své štěs­tí do svě­ta. Setká­ní se stra­ši­dly jí při­ne­se do živo­ta radost, domov a nadě­ji. Netu­ší, že cham­ti­vý sta­ros­ta se chys­tá stra­ši­del­ný zámek zbou­rat a vyhnat jeho
obyvatele…