Repertoár

Besíd­ka Sklep 2019

Tra­dič­ní před­sta­ve­ní diva­dla Sklep v novém podá­ní slo­že­né z mno­ha humor­ných výstu­pů, ske­čů, gagů, pís­ní a tanců,…

Hrají: Tomáš Hanák, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, Tere­za Kučerová, Len­ka Vychodilová, Jana Haná­ko­vá, Len­ka Andelová, Hana Paf­ko­vá, Fran­ti­šek Váša, David Noll, Mar­ta Marinová, Hana Nava­ro­vá, Roman Foj­tí­ček, Vla­di­mír Vytiska, Jára Vacu­lík
Délka: 120 minut + přestávka
Divadlo: Divadlo Sklep
Komedie Nevhodné do 15 let

Cena

Sektor A430,- Sektor B430,- Sektor C430,-

Tra­dič­ní před­sta­ve­ní diva­dla Sklep v novém podá­ní slo­že­né z mno­ha humor­ných výstu­pů, ske­čů, gagů, pís­ní a tan­ců, kte­ré polech­ta­jí brá­ni­ci i tomu nej­vět­ší­mu morou­so­vi a kakabusovi.

Mís­to koná­ní: Spo­le­čen­ské cen­t­rum Bona­par­te, Slav­kov u Brna