Repertoár

Bez před­sud­ků

Jana Pau­lo­vá a Pavlem Zed­níč­kem v kome­dii plné neza­po­me­nu­tel­ných gagů.

Autor: Die­go Ruiz, Fio­na Bettanini, Nico­la Pistoia, Pino Ammen­do­la
Režie: Roman Štol­pa
Hrají: Jana Pau­lo­vá, Pavel Zed­ní­ček
Dramaturgie: Mar­tin Fahrner
Scénografie: Petr Kas­t­ner
Kostýmy: Kate­ři­na Hájková
Překlad: Karina I. Havlů
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 11. 10. 2004
Divadlo: Divadlo Kalich
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Cena Letní scéna

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Nejbližší představení:

5. 6.ST – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM PŘELOŽENO NA 4. 10. 2024 Komedie
4. 10.PÁ – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Komedie

Bez před­sud­ků je výteč­nou kome­dií před­ně o kama­rád­ství, o tajem­stvích, o zvě­da­vos­ti a hlav­ně — o nás, jejích divá­cích. Stá­vá­me se svěd­ky vtip­né­ho, vybrou­še­né­ho, vel­mi tref­né­ho a mís­ty i dojem­né­ho slov­ní­ho sou­bo­je obou postav. Hra se ode­hrá­vá v mote­lu, kde musí v jedi­ném vol­ném poko­ji neplá­no­va­ně přespat Die­go s Fio­nou, dva leti­tí přá­te­lé. Spo­leč­ná noc jim nabíd­ne mož­nost ote­vře­ně si popo­ví­dat o věcech, na kte­ré se ženy jinak ostý­cha­jí ptát mužů a muži žen.