Letní scéna

Repertoár

Brouk Pyt­lík

Pokra­čo­vá­ní muzi­ká­lo­vé pohád­ky Fer­da Mravenec.

Autor: Jana Gali­no­vá na moti­vy Ondře­je Sekory
Režie: Jurij Galin
Hrají: Petr Kozák, Robert Sto­důl­ka, Jaro­slav Drob­ný, Len­ka Lavič­ko­vá, Michal Žiž­ka, Lucie Ran­dá­ko­vá, Lukáš Masár, Petr Erlitz
Délka: 70 minut bez přestávky
Divadlo: Docela velké divadlo Litvínov
Pro Děti

Cena

Sektor A180,- Sektor B180,- Sektor C180,-

Do jezír­ka, kde byd­lí sta­teč­ný a hod­ný Pavouk Vodouch, se při­stě­hu­je zlý Potáp­ník s půvab­nou Spleš­ťu­lí Blá­ti­vou a začne všem porou­čet. Fer­da a jeho
kama­rá­di – Cvr­ček, Plošti­ce Rumě­ni­ce, Škvor poli­cajt, Luč­ní koník a samo­zřej­mě Brouk Pyt­lík se spo­leč­ně sna­ží palou­ček zachránit.
Obje­ví se i Beruš­ka a Hou­sen­ka Pepi­na. A pro­to­že je Fer­da už z prá­ce hod­ně una­ve­ný, roz­hod­ne se ho zastou­pit Brouk Pytlík.

Pořá­dá­me ve spo­lu­prá­ci s Agen­tu­rou JL.