Repertoár

Bůh masa­k­ru

Kome­die o živlech v lid­ském nitru.

Autor: Yas­mi­na Reza
Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Iva­na Chýlková, Jaro­mír Dulava, Vla­di­mír Kratina, Mirosla­va Pleštilová
Překlad: Michal Lázňovský
Délka: 95 minut bez přestávky
Premiéra: 16. 12. 2008
Divadlo: Činoherní klub
Komedie

Cena

Sektor A750,- Sektor B650,- Sektor C350,-

Kru­tý i zábav­ný obraz ze živo­ta plné­ho kon­flik­tů. Dva malí klu­ci se nepo­hod­li a jeden dru­hé­mu roz­bil pusu. Jejich rodi­če se sejdou, aby celou zále­ži­tost „civi­li­zo­va­ně“ vyřešili…

Na před­sta­ve­ní nelze uplat­ňo­vat slevy.