Repertoár

Bůh masa­k­ru

Nemů­že­me ovlád­nout, co nás ovlá­dá. Kome­die o živlech v lid­ském nitru.

Autor: Yas­mi­na Reza
Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Iva­na Chýlková, Jaro­mír Dulava, Vla­di­mír Kratina, Mirosla­va Pleštilová
Překlad: Michal Lázňovský
Délka: 100 minut bez přestávky
Premiéra: 16. 12. 2008
Divadlo: Činoherní klub
Komedie

Cena

Sektor A790,- Sektor B750,- Sektor C580,-

Jsme lidé kul­tu­ry, rozu­mu, ane­bo jsme jen bez­moc­né indi­vi­du­ál­ní obě­ti svých pudů? Hra, během níž se bor­tí oče­ká­va­né ste­re­o­ty­py cho­vá­ní: do leh­kos­ti kon­ver­zač­ní fraš­ky čím dál víc pro­sa­ku­je pod­vě­do­mí akté­rů a před námi se odkrý­va­jí taje­né ani­mo­zi­ty živo­ta v páru, faleš leckterých kul­tur­ních a morál­ních klišé i drav­čí pod­sta­ta exis­tenč­ní­ho boje.

Na před­sta­ve­ní nelze uplat­ňo­vat slevy.