Letní scéna

Repertoár

Celebri­ty

Celo­ve­čer­ní stand-up come­dy Ondře­je Sokola!

Autor: Ondřej Sokol
Hrají: Ondřej Sokol
Scénografie: Adam Pit­ra
Produkce: Pet­ra Stránská
Foto: Václav Beran, Anna Mrázek Kovačič
Délka: 90 minut bez přestávky
Premiéra: 13. 10. 2015
Divadlo: Studio DVA divadlo
Komedie

Cena

Sektor A660,- Sektor B560,- Sektor C320,-

Cena Letní scéna

Sektor A550,- Sektor B450,- Sektor C300,-

Neče­ka­ný pohled do sou­kro­mí Ondře­je Soko­la a téměř všech uměl­ců v Čes­ké republice.
„…stand up je dis­ci­plí­na, kde je člo­věk sám za sebe, a tím pádem je to něco mezi romá­nem na jeviš­ti, epic­kým vyprá­vě­ním, a zvlášt­ním, odleh­če­ným hra­ním…“ Ondřej Sokol