Repertoár

Co to píšeš, miláčku

Caro­li­ne se jed­no­ho dne z dlou­hé chví­le zač­te do roz­pra­co­va­né­ho romá­nu své­ho muže, úspěš­né­ho pro­za­i­ka Guillauma,…

Autor: Jea­na-Fra­nço­i­se Crose
Režie: Petr Svojt­ka
Hrají: Len­ka Vla­sá­ko­vá, Miroslav Etzler, Ladi­slav Ham­pl, Vero­ni­ka Svojtková
Délka: 100 min + přestávka
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,- Přístavek350,-

Nejbližší představení:

19. 5.NE – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie

Caro­li­ne se jed­no­ho dne z dlou­hé chví­le zač­te do roz­pra­co­va­né­ho romá­nu své­ho muže, úspěš­né­ho pro­za­i­ka Guillau­ma, a nevě­ří svým očím. Hrdi­na romá­nu o neman­žel­ském pomě­ru stár­nou­cí­ho muže s mla­dou atrak­tiv­ní dív­kou se pováž­li­vě podo­bá samot­né­mu auto­ro­vi. A dokon­ce tuší, o kte­rou dív­ku by se moh­lo jed­nat. Na veče­ři s přá­te­li Eri­cem a Syl­vií se roz­hod­ne man­že­la se svým pode­zře­ním kon­fron­to­vat. Vznik­ne z toho pořád­ná mela plná pře­kva­pi­vých zvra­tů a chou­los­ti­vých odha­le­ní. Život a umě­ní od sebe totiž mohou opi­so­vat navzájem…
Fran­couz­ská komedie.